Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Narození mrtvého dítěte a nároky rodičky II.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na porodné, když před porodem v termínu zjistili, než mě vzali na porodní sál, že mé dítě je mrtvé. Mám nárok na informaci o zdravotním stavu dítěte? A mohu své dítě pohřbít, když mělo porodní váhu 3 200 g a zda se mohu nějakým způsobem bránit i po uplynutí 10 měsíců? Dodnes mi totiž nikdo nemá zájem vysvětlit, na co mám a nemám nárok. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na porodné má podle § 44 zákona o státní sociální podpoře každá žena, která porodila dítě, a to i mrtvé. Narozením mrtvého dítěte se přitom rozumí úplné vypuzení nebo vynětí z těla matčina, jestliže plod neprojevuje ani jednu ze známek života a má porodní hmotnost 1000 g a vyšší (§ 3 vyhlášky č.11/1988 Sb.). Podmínky pro vyplacení porodného tedy splňujete, ale žádost o dávku musíte podat do jednoho roku od narození dítěte.

Pokud rodič vypraví dítěti pohřeb, vzniká i nárok na pohřebné. Ve Vašem případě však není jasné, jestli Vám nárok na pohřebné vznikl, protože se musí jednat o dítě, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem. Ve Vašem případě však smrt plodu nastala ještě před porodem, nejednalo se tedy v době úmrtí ještě o „dítě“. Záleželo by tedy na interpretaci, ale podle našeho názoru by nárok měl vzniknout vzhledem ke smyslu zákona, který je patrně ten, že příspěvek se nemá vyplácet v případě úmrtí zaopatřeného dítěte.

Problémem je také, že zákon o pohřebnictví blíže neřeší případy mrtvě narozeného dítěte. Lékař po porodu mrtvého plodu vypíše list o prohlídce mrtvého a odešle plod na patologii k pitvě, ta je v případě mrtvě narozených dětí povinná. Zdravotnická zařízení rovněž podávají hlášení o narození mrtvého dítěte, na jejich základě je proveden zápis do knihy narození na místně příslušném matričním úřadu a dítěti přidělen rodný list. Pohřební služba na základě listu o prohlídce mrtvého zapíše mrtvě narozené dítě do knihy úmrtí a vypraví pohřeb. Nesjednají-li do 96 hodin od oznámení úmrtí pohřeb rodiče, je povinna zajistit pohřbení obec, a to prostřednictvím zdravotnického zařízení. Pro další postup se proto informujte ve zdravotnickém zařízení, kde k narození dítěte došlo.

Na informace ohledně dítěte a jeho zdravotního stavu máte nárok, můžete si také vyžádat veškerou zdravotnickou dokumentaci a lékařské zprávy týkající se dítěte.

Porod mrtvého dítěte je stresující a psychicky náročnou situací, proto by měl být přístup úřadů a zdravotníků taktní a ohleduplný. V případě, že byla nějakým způsobem porušena Vaše práva, můžete proti takovému jednání podat stížnost.

Odkazujeme Vás i na dotazy zodpovězené v minulosti s podobnou tématikou zde a zde.

Vaše Férová nemocnice

19.10.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS