Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Neetické chování gynekologa při porodech

Dobrý den,

minulý rok v červenci jsem rodila ve fakultní nemocnici a měla jsem domluveného lékaře k porodu, protože je prý jeden z nejlepších a byl ochotný přijet na zavolaní. Slyšela jsem od ostatních to, že je často ošklivý na personál nebo studenty medicíny, ale to se vůbec pacientů netýkalo, a tak jsem byla nad věcí.

První prohlídka byla v pořádku. Druha prohlídka už byla horší, velice ošklivě mi říkal, ať "roztáhnu nohy" a "to mam s Vámi bojovat?!" zatímco si povídal se sestrou o JINÉ pacientce. Vůbec u mě ještě nebyl, tak nebudu roztahovat nohy na sestru a čekat 10 min, mám přeci také nějakou důstojnost. Po této prohlídce jsem brečela celý večer, ale snažila jsem se ho hloupá omlouvat. Vše to vyvrcholilo porodem. Velice necitlivý a hrubý přístup, zvláště při roztahování hráze. Když nedělal tohle, tak seděl na křesle pro tatínky naprosto "rozvalený", nohy doširoka otevřené jako by byl v hospodě, bez známky jakéhokoliv soucitu. Asistentka nebyla o nic lepší, takže to neměl kdo vykompenzovat. Velice arogantní a "znuděný", zatímco já tam "umírala" bolestí. Tento zážitek pro mne byl velice traumatizující a často jsem po porodu brečela místo toho, abych si malého užívala. Ale nebylo to bolestí, nýbrž tím jeho jednáním! Druhé dítě rozhodne nechci a musela jsem už i navštívit psychologa a mělo to i velký vliv na náš vztah s manželem.

Snažila jsem se na to zapomenout, ale dnes mi volala kamarádka, která mi řekla, co o něm slyšela od jeho kolegy - prý nemá vůbec žádný vztah k ženám a porody provádí schválně bolestivě. Co s tím? Moc prosím o radu.

Katerina

Odpověď:

Dobrý den,

v úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Obecným požadavkem u poskytování lékařské péče je postup tzv. “lege artis“, tedy na náležité odborné úrovni. Náležitou odbornou úrovní se dle zákona o zdravotních službách (§ 4 odst. 5 – online dostupný například zde) myslí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. 

Teoretickou výjimkou je případ, kdy zdravotnické zařízení není, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, schopno poskytnout pacientovi potřebnou specializovanou péči. Takový pacient by měl být přesunut do jiného zdravotnického zařízení, jež bude schopno potřebou péči zajistit. Ve Vašem případě se nedomníváme, že se o tuto výjimku jedná.

Z Vámi uvedených informací naopak usuzujeme, že tento lékař pravděpodobně porušuje právě zásadu postupovat při výkonu lékařské profese „lege artis“. Jak je uvedeno výše, nejedná se pouze o požadavek na odborný výkon lékařských úkonů, ale i požadavek na individuální a dostatečně empatické zacházení s pacientem. Tato zásada je rozvedena i v zákoně o zdravotních službách v ustanovení § 28 odst. 3 písm. a), který říká, že: "pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb..." (odkaz na tento zákon viz. výše). Bohužel musíme konstatovat, že tzv. „násilí“ při porodech není ojedinělé a o této problematice již byla napsána řada článků – příkladem může být například tento, ve kterém jsou vyjmenovány formy násilí, které se při porodech objevují.

Vždy doporučujeme pokusit se obtížnou situaci vyřešit smírným postupem přímo s lékařem (například písemnou omluvou apod.), kontaktovat jeho nadřízeného lékaře, či přímo vedení nemocnice. Je tak možné učinit například dopisem, ve kterém uvedete všechny relevantní informace a můžete připojit i vyjádření dalších osob, které s tímto lékařem mají podobné zkušenosti. Popřípadě můžete požadovat i náhradu nemajetkové újmy (náhradu psychických následků), která Vám tak byla způsobena. Pokud Vám již za této situace takový postup nevyhovoval, je možné na lékaře podat oficiální stížnost, a to k více institucím. Postup podání stížnosti naleznete online například zde.

Krajní možností je i bránit se proti chování lékaře soudní cestou. Doporučujeme se obrátit na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo – například se seznamu České advokátní komoryPopřípadě zde je odkaz na advokátku Zuzanu Candigliotu, která spolupracuje s Ligou lidských práv a zabývá se mimo jiné i násilím při porodech.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

8.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS