Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nemocenská v mateřství

Dobrý den, dovoluji se dotázat na následující: Dcera ukončila vysokou školu a pracovala od 1. 7. 2007 do 11. 4. 2009, kdy zahraniční zaměstnavatel uzavřel firmu a všem dal výpověď. Přihlásila se k Úřadu práce jako nezaměstnaná a od 1.6.2009 nastoupila k novému zaměstnavateli. Bohužel, 2. den v zaměstnání ji zastihly velké bolesti, byla odvezena do nemocnice, kde se při její léčbě zjistilo, že je těhotná a do práce se již nemůže vrátit. Rizikové těhotenství trvalo až do dne porodu, tj. do 11. 12. 2009, kdy se jí narodila předčasně dvojčátka. Zaměstnavatel s ní ve zkušební lhůtě ukončil k 26.6.2009 pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že jsme netušili, že s n a d nemá nárok na mateřskou, jí ošetřující lékařka v nemocnici ke dni porodu ukončila pracovní neschopnost - pobírání dávek z nemocen. pojištění a vystavila doklad na pobírání dávek při mateřské dovolené. Až dnes jsme, bohužel, zjistili, že dcera žádnou mateřskou nedostane, že si má požádat o rodičovský příspěvek a u toho navíc nemůže sama rozhodnout zda chce rychlejší čerpání, či klasické, nýbrž je již strikně rozhodnuto zákonem o nižším příspěku, neboť nebyla v době porodu zaměstnána. Nyní zjišťujeme, že dcera mohla dál pobírat nemocenskou, neboť je ještě stále v nemocnici (20. 1. 2010), kdyby nedošlo k jejímu ukončení v důsledku omylů s vyplácením mateřské. Ptám se, zda je možno zrušit ukončení pracovní neschopnosti lékařem, když žena prokazatelně zůstává od porodu v nemocnici v souvislosti s jejím předchozím rizikovým těhotenstvím? Nemohla by dál pobírat nemocenskou?

Odpověď:

Dobrý den,

o ukončení pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, a to na základě zákona o nemocenském pojištění. Ustanovení § 59 tohoto zákona pak vymezuje případy, kdy lékař o ukončení rozhodne. Ve většině případů dochází k ukončení pracovní neschopnosti, jestliže se vyšetřením zjistí, že zdravotní stav pacienta mu umožňuje opět vykonávat pracovní činnost. Jedním z důvodů ukončení pracovní neschopnosti je i to, pokud žena již má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nikoli však v případě, že žena pobírá pouze rodičovský příspěvek.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka, která se váže na podmínku splnění účasti na nemocenském  pojištění. Nárok na tuto dávku mají pojištěnky, které byly účastny pojištění minimálně 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Naopak nárok na rodičovský příspěvek vzniká vždy. Tento příspěvek čerpá rodič, který se nepřetržitě stará o dítě. Nárok vzniká po porodu.

Lékař by vždy měl uznat za pracovně neschopnou ženu v souvislosti s těhotenstvím a porodem, která nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tak jako tomu je ve Vašem případě), a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. V tomto případě pak lékař rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti uplynutím šestého týdne po porodu. Skutečnost, zda žena pobírá rodičovský příspěvek, zde nehraje žádnou roli.

Lékař tedy neměl rozhodnout o ukončení neschopenky ihned po porodu. Lékař Vám tímto rozhodnutím zřejmě způsobil nemalé potíže. Zákon Vám však umožňuje získat peníze zpět. Zjistí-li se totiž, že Vám byla dávka neprávem odepřena, přizná se zpětně. Za období šesti týdnů po porodu na ni máte nárok přímo ze zákona. Obraťte se tedy na lékaře, který Vám neschopenku po porodu odebral. Lékař je totiž oprávněn vydat Vám ji zpětně. Doporučujeme Vám také, abys se Vaše dcera obrátila na okresní správu sociálního zabezpečení, která by ji měla dávky přiznat. Ze zákona na ně má totiž právo.

Pokud i po uplynutí období šesti týdnů po porodu je žena nadále práce neschopná, lékař by neměl neschopenku zrušit. Pokud Vaše dcera nadále ležela v nemocnici v souvislosti s jejím předchozím rizikovým těhotenstvím, zřejmě ještě nebyla zdravá a práce schopná, a proto by nemělo dojít k ukončení neschopenky. I za toto období může lékař neschopenku vydat zpětně, a proto se na něj obraťte.

V případě, že Vám lékař nebude chtít neschopenku zpětně vydat, můžete se bránit též právními prostředky. Máte možnost podat návrh na přezkoumání jeho rozhodnutí. Návrh je nutné podat do tří dnů ode dne jeho obdržení. Návrh se podává prostřednictvím ošetřujícího lékaře k vedoucímu zdravotnického zařízení. Jestliže vedoucí návrhu nevyhoví, postoupí jej do pěti dnů příslušnému správnímu úřadu. Tím je ten orgán, který zdravotnické zařízení zřídil nebo registroval. Většinou se jedná o krajský úřad nebo ministerstvo zdravotnictví. Ten odvolání buď zamítne, nebo posouzení zruší a vrátí k vydání nového nebo doplňujícího.

Vaše Férová nemocnice

21.1.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS