Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Očkování a škola v přírodě

Dobrý den,

Mohl bych se zeptat na situaci, kdy máme neočkovaného syna (z vlastního rozhodnutí, tzn. nemá kontraindikaci) v 1.třídě ZŠ a na květen se plánuje škola v přírodě (do 5 dnů, do 30 dětí).

Cituji váš web: „Nemůže se účastnit ani zotavovacích akcí na základní škole například lyžařského výcviku, školy v přírodě apod. Zotavovací akcí se podle zákona rozumí více než pětidenní pobyt třiceti a více dětí ve věku do patnácti let.“

Ze zákona přesně nechápu rozdíl mezi zotavovací akcí, školou v přírodě a dalšími akcemi.

Jde mi nyní o to, že pokud tu akci bereme jako školu v přírodě – sice do 5 dnů a méně než 30 dětí, tak stejně potřebujeme potvrzení od lékaře, kde bude podle pravdy muset uvést „neočkován“ a tím pádem syn nemůže s kolektivem na tuto akci odjet?

Abych to upřesnil, tak učitelka v plánuje objednat chatu, kam by učitelka + další potřebný počet dospělých s dětmi na 5 dní odjel.

Je nějaká případná možnost se soudně domáhat práv,  aby syn mohl odjet na akci?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

BA

Odpověď:

Dobrý den,

zákon ro​zlišuje účast na zotavovací akci a účast na škole v přírodě (jedná se o dvě různé akce). Co se týče zotavovací akce, zde ji definuje jako "organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti". Může se tedy jednat o lyžařský výcvik s účastí více než 30 dětí apod. Na zotavovací akci mohou být přijaty pouze ty děti, které se podrobily povinnému očkování, nejeví známky nějaké akutní nemoci atd.

Další akcí, kterou může škola pořádat, je škola v přírodě. Zde již zákon neříká, kolik je třeba nejméně dětí, aby se jednalo o školu v přírodě, ani nestanovuje žádné požadavky na délku akce. I když se jí tedy účastní méně než 30 dětí a je na méně než 5 dní, ale jde o školu v přírodě, platí i pro tuto akci podmínka očkování, absence akutní nemoci atd.

Rozdílem mezi zotavovací akcí a školou v přírodě je tedy samotná definice akce:

  • zotavovací akce - min. 30 dětí, min. 5 dní, účelem je zvýšit tělesnou zdatnost atd. --> povinnost očkování
  • škola v přírodě - není stanoven minimální počet dní ani dětí, účelem je zajištění pobytu ve zdravotně příznivém prostředí --> povinnost očkování

Existují také výchovně-rekreační tábory pro děti (klasické letní tábory), kde také platí povinnost očkování. Dále mohou být pořádány "jiné obdobné akce pro děti", kde však již povinnost očkovat není (akce na méně ne 5 dní a s počtem dětí menší než 30, zároveň však nesmí jít o školu v přírodě, která má vlastní pravidla).

Škola tedy jedná v souladu se zákonem, pokud po Vás v případě pořádání školy v přírody požaduje potvrzení o absolovovaném očkování. Pokuste se se školou domluvit na tom, že by účast byla možná. Více informací nejdete v tomto již zodpovězeném dotazu.

Vaše Férová nemocnice

14.3.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS