Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Oddělení novorozence od matky kvůli nedostatku pokojů

Dobrý den,

V naší porodnici se často stane, že je kapacita pokojů na oddělení šestinedělí naplněná, proto další matky po porodu umístí na jiná oddělení, kde novorozence nenechají (ti zůstanou v péči sestřiček a vozí je na kojení). Jak se dá bránit, pokud budeme v této situaci? Vím, že z právního hlediska mám nárok na to, být s dítětem. Ale po porodu budu pravděpodobně potřebovat trochu odpočinku a nezvládnu např sedět na židli vedle miminka v sesterně.

Děkuji

Petast

Odpověď:

Dobrý den,

právní oporu máte především v Listině základních práv a svobod, konkrétně v článku 34 odst. 4, který garantuje, jak právo dítěte být vychováván rodičem, tak právo rodiče na výchovu dítěte. V českém právu jsou pouze dva případy, kdy může být dítě proti vůli rodiče odebráno. První upravuje článek 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte a jde o situace, kdy je odloučení od rodiče v nejlepším zájmu dítěte (například urychlení zlepšení zdravotního stavu). Druhým případem je situace, upravená v § 38 zákona o zdravotních službách, tedy zejména situace, kdy poskytnutí péče bez souhlasu vyžaduje záchrana života dítěte. Je také důležité si taky uvědomit, že Vaše právo jednat za dítě jakožto jeho zákonný zástupce vzniká narozením dítěte, tudíž i to, že Vy (případně otec dítěte) máte výhradní právo rozhodovat o tom, jaké zdravotnické služby bude novorozenec čerpat, či v jakém zařízení.

Nemocnice je v tomto případě povinna poskytnout Vám možnost pobytu na jiném pokoji, např. nadstandardu (bezplatně), pokud nejsou schopni Vám nabídnout péči základní. Dále je správný postup Vás dát na jiné oddělení, nicméně nikde v zákoně nelze najít oporu pro oddělení dítěte, pokud tedy budete přesunuta na jiné oddělení, dítě má vždy právo jít s Vámi.

Nejlepší možností pro Vás je, předem všechny tyto informace prokonzultovat s danou porodnicí, informovat je o tom, že (v souladu s právem) odmítáte být od dítěte oddělena a upozornit je na vhodný postup. Také je vhodné zahrnout tuto skutečnost do porodního plánu. Právo také jasně stanoví, že nemůžete být násilím oddělena od dítěte. Proto doporučujeme v případě, že by se o toto zdravotnický personál pokusil přivolat policii.

Další možností pro Vás samozřejmě je, zvolit jiné zdravotnické zařízení (zejména v případě, kdy předem víte, jaká může nastat u Vás v porodnici situace).

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7060. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

19.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS