Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítání indukce - nesoučinnost pacienta

Dobrý den, jsem hodně v nepříjemné situaci. Jsem v 41. týdnu těhotenství a dle našich porodnic je většinou 41. týden strop, kdy se musí vyvolávat, přitom normální těhotenství je až do 42. týdne, ale to zde nikoho nezajímá. Indukovat porod (vyvolat porod) nechci, každý 3-4 končí sekcí (císařským řezem), nemám o takové riziko zájem. Dle nemocnice jsem nezodpovědná a podepsat reverz na indukci k porodu mi dát odmítli, protože to nemá smysl, když odmítám indukci, tak mne vyřazují a můžu přijet až v akutním stavu a to ještě když budou mít volno. Tedy dle nich neposkytuji nezbytnou součinnost, mají právo mi dál neposkytovat péči. Takže od 41. týdne budu do porodu bez péče, jen proto, že nechci indukci k porodu, což vidím jako rizikový zásah do přirozeného těhotenství. Nemocnice patrně nehledí na to, že vyvolávání porodu je riziko, a ještě k tomu mi odmítá dál poskytnout péči (např. sledování průtoků), když odmítám indukci.
Já to vidím jako velice necitlivou věc, velice mi to ubližuje a myslím, že to z mé strany není nesoučinnost a odmítání veškeré péče, ale pouze prostě odmítám jen indukci. Na co jsou pak negativní reverzy? To si tam mohou vykládat podpis každého reverzu jako nesoučinnost.
Volala jsem dokonce i na Krajský úřad a tam mi bylo potvrzeno, že odmítnutí indukce je považováno za odmítání veškeré péče a nesoučinnost pacienta, takže může být odmítnut v další péči a těhotná žena zůstane tedy bez kontroly, ledaže by si nenašla privátní kliniku, kde za peníze mne zkontrolují. Pacient až na posledním... a evidentně najednou nejde už ani o nenarozené dítě, jehož právy se lékaři ohání v případě domácích porodů. Je to nanejvýš nechutné.
Opravdu má nemocnice právo mne takto odmítnout, i když se dál chci nechat prohlížet a chci podepsat reverz jen na preindukci - indukci?

 

Luci

Odpověď:

Dobrý den,

z vašeho popisu vyplývá, že porodnice, která vám poskytovala péči, ukončila poskytování péče, protože údajně neposkytujete potřebnou součinnost nutnou pro další péči. Ukončit péči v takovém případě jí umožňuje zákon. Vaše "nesoučinnost" má plynout z toho, že v 41. týdnu těhotenství odmítáte vyvolání porodu (indukci).

Chápeme, že ve vašem případě je důležité především problém s neposkytováním péče vyřešit rychle tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví vás ani vašeho dítěte.

Postup nemocnice se nám zdá problematický. Pokud v tuto chvíli odmítáte vyvolání porodu, neznamená to nutně, že odmítáte další péči, zejména monitorování zdravotního stavu vás a vašeho dítěte a případné další kroky (např. by mohlo dojít k takové situaci, kdy vzhledem ke stavu vás a vašeho dítěte i pro vás bude vyvolání porodu přijatelné). Proto se nedomníváme, že jde o neposkytování nesoučinnosti. Na druhou stranu, není mezi námi lékař, a nedokážeme proto posoudit, jaká další péče by v současném stavu přicházela v úvahu (v tom vám lépe poradí jiný porodník specialista, u kterého si můžete domluvit konzultaci za účelem získání jiného odborného názoru).

Odpověď krajského úřadu, že odmítnutí indukce považují za projev nesoučinnosti vylučující poskytování další péče, naznačuje, že pokud byste se pokoušela řešit problém právními prostředky, nepodaří se problém vyřešit dostatečně rychle před porodem.

Z důvodu, abyste měla co nejdříve zajištěnou řádnou péči, bychom vám tedy spíše doporučili obrátit se na jiné zdravotnické zařízení, kterému vysvětlíte svůj přístup, a kterému bude stačit podpis tzv. reversu, že v danou chvíli nesouhlasíte s vyvoláním porodu. Doporučujeme vám však, abyste zvážila odborný názor lékařů při rozhodování o zdravotní péči, kterou chcete podstoupit.

Vaše další právní kroky mohou být následující. Pokud by postup nemocnice nebyl správný, mohlo by se jednat o správní delikt, za který by nemocnici hrozila značná pokuta. Proti postupu lékařů můžete podat stížnost (více o stížnostech píšeme zde), o které nejprve rozhodne vedení nemocnice, a pokud s jejich odpovědí nebudete spokojena, rozhodne krajský úřad. Můžete se také obrátit přímo na krajský úřad s podnětem, že mohlo dojít k neoprávněnému odepření péče. Pokud budete mít zájem, rádi vám se sepsáním stížnosti pomůžeme. Vaše dosavadní komunikace s krajským úřadem ale naznačuje, že s postupem nemocnice souhlasí, a o vašich stížnostech patrně rozhodne negativně. Můžete se proto zkusit obrátit i na Českou lékařskou komoru (postup podávání stížností komora uvádí zde).

Konečně, pokud by vám odepřením péče vznikla újma na zdraví, existovala by možnost domáhat se za ni náhrady (obecné informace uvádíme zde). Doufáme však, že vy i vaše dítě budete v pořádku.

V okamžiku, kdy už budete rodit, a budete potřebovat akutní péči, musí vám ji zdravotnické zařízení, včetně porodnice, která vás nyní odmítla, poskytnout. Dodejme jen pro úplnost, že bez vašeho souhlasu mohou lékaři porod vyvolat jen tehdy, pokud by se jednalo o neodkladnou péči v situaci ohrožující váš život a nebyla byste kvůli svému zdravotnímu stavu schopna souhlas vyslovit (např. v bezvědomí).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

28.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS