Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí nevyzkoušeného zákroku

Dobrý den. Mám dceru s tracheostomií (díky zanedbání lékařské péče). V nemocnici mně nutí do operace, kterou ovšem nikdo v ČR nedělal. Písemně to odmítla dělat i Praha. Jelikož je šance 50/50, že to vůbec přežije, tak se nám do takového nevyzkoušeného zákroku nechce. Dělají ho snad ve Švýcarsku, u nás zatím ne. Dcera ale zákrok časem potřebuje, jenom nechci, aby byla pokusný králík. Nemocnice vyhrožuje, že nám dítě odeberou z péče předběžným opatřením, kontaktují orgán sociálně právní ochrany dětí a donutí nás tím operaci podstoupit. Mám vůbec nějaké možnosti? Děkuji.

 

Tery

Odpověď:

Dobrý den,

je nám líto, že se musíte potýkat s tak závažnou situací vašeho dítěte. Jako zákonný zástupce Vašeho dítěte máte právo rozhodovat o způsobu jeho léčby a o zákrocích, které jsou u něj budou prováděny. 

Podle současné právní úpravy je možné poskytnout veškeré zdravotní služby pouze s informovaným souhlasem pacienta, který musí být dán svobodně a vážně a může být kdykoli odvolán. Pokud se jedná o pacienta, který není zletilý, je potřeba souhlasu jeho zákonného zástupce (rodiče). Pokud to budeme aplikovat na Váš případ, tak o tom, které lékařské úkony budou Vašemu nezletilému dítěti provedeny, rozhodujete vy. Takže Váš souhlas s úkonem nahrazuje souhlas nezletilého dítěte. Můžete odmítnout veškeré lékařské úkony, nicméně v některých případech, může lékař úkon provést i přes Váš nesouhlas. Jedná se o případy, kdy zákrok je nezbytný k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví. Lékař tedy nemusí respektovat Váš názor jen v případě, kdy odmítáte provedení zákroku, který je bezodkladně nutno provést pro záchranu života či zdraví dítěte. Nakolik jsme právní poradna, nejsme schopni posoudit, či Vaše dcera potřebuje daný zákrok bezodkladně provést k záchraně její života.  

Za sepsání negativního reversu je odpovědný lékař, jehož úkon jste odmítla. Revers musí být v písemné podobě a musí být podepsán lékařem, tak i pacientem resp. jeho zákonným zástupcem. Můžete odmítnout úkon i po podepsání negativního reversu ovšem je možné, že lékař po Vás může požadovat podepsání nového, pro nový úkon. Pokud ho nevyžaduje, jde to na jeho zodpovědnost, nikoli na Vaši.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí říká, že lékař je povinen orgánu sociálně-právní ochrany dětí ohlásit neplnění povinností plynoucích z rodičovské zodpovědnosti. Tato informační povinnost ze strany lékaře je zde zavedena pro případy, kdy je zde ohrožení zdraví nebo života dítěte. Váš případ se pod danou situaci nedá podřadit, a proto nějaké obavy z reakce „sociálky“ nejsou na místě.

Pokud si to shrneme, tak odmítnout provedení úkonu na svém dítěti můžete kdykoli, ovšem ve výjimečných případech ho lékař nemusí respektovat. O každém odmítnutí je lékař povinen sepsat negativní revers, který podpisuje on a pacient (zák. zástupce). Pokud revers nesepíše, přechází odpovědnost na něj. Orgán sociálně-právní ochrany dětí podle zákona zasahuje pouze v nejvážnějších případech. Domníváme se, že toto se nedá vztáhnout na Vaši situaci.

Vaše situace je nicméně natolik závažná, že Vám doporučujeme obrátit se na odvokáta specializujícího se na medicínské právo.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7088. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

19.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS