Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí provedení úkonu zákonným zástupcem dítěte

Dobrý den, mohu odmítnout lékařské postupy v ambulanci u mého dítěte (vážení) i po podepsání negativního reversu? Je to stejné jako bez reversu? Hrozí pak potíže se sociálkou?

Děkuji

Pisatelka z Vysočiny

Novotná

Odpověď:

Dobrý den

Podle současné právní úpravy je možné poskytnout veškeré zdravotní služby pouze s informovaným souhlasem pacienta, který musí být dán svobodně a vážně a může být kdykoli odvolán. Pokud se jedná o pacienta, který není zletilý, je potřeba souhlasu jeho zákonného zástupce (rodiče). Pokud to budeme aplikovat na Váš případ, tak o tom, které lékařské úkony budou Vašemu nezletilému dítěti provedeny, rozhodujete vy. Takže Váš souhlas s úkonem nahrazuje souhlas nezletilého dítěte. Můžete odmítnout veškeré lékařské úkony, nicméně v některých případech, může lékař úkon provést i přes Váš nesouhlas. Jedná se o případy, kdy zákrok je nezbytný k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví.

Za sepsání negativního reversu je odpovědný lékař, jehož úkon jste odmítla. Revers musí být v písemné podobě a musí být podepsán lékařem, tak i pacientem resp. jeho zákonným zástupcem. Můžete odmítnout úkon i po podepsání negativního reversu ovšem je možné, že lékař po Vás může požadovat podepsání nového, pro nový úkon. Pokud ho nevyžaduje, jde to na jeho zodpovědnost, nikoli na Vaši.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí říká, že lékař je povinen orgánu sociálně-právní ochrany dětí ohlásit neplnění povinností plynoucích z rodičovské zodpovědnosti. Tato informační povinnost ze strany lékaře je zde zavedena pro případy, kdy je zde ohrožení zdraví nebo života dítěte. Váš případ se pod danou situaci nedá podřadit, a proto nějaké obavy z reakce „sociálky“ nejsou na místě.

Pokud si to shrneme, tak odmítnout provedení úkonu na svém dítěti můžete kdykoli, ovšem ve výjimečných případech ho lékař nemusí respektovat. O každém odmítnutí je lékař povinen sepsat negativní revers, který podpisuje on a pacient (zák. zástupce). Pokud revers nesepíše, přechází odpovědnost na něj. Orgán sociálně-právní ochrany dětí podle zákona zasahuje pouze v nejvážnějších případech. Nedá se vztáhnout na Vaši situaci.

Vaše Férová nemocnice

10.3.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS