Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Plná moc k operaci

Dobrý den,

mám dotaz. Syn má jít na operaci. Potřebuji k tomu plnou moc i otce? Jsme rozvedení a otec žije daleko a bojím se, že by dělal naschvál problémy se souhlasem. Může souhlasit jen jeden rodič nebo už to není potřeba k operaci?

Předem děkuji

Lenka

Odpověď:

Dobrý den,

ve Vašem případě záleží na tom, zda zdravotnický zákrok (operace), kterou má Váš syn podstoupit, může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav Vašeho syna nebo kvalitu jeho života. Operace se většinou za takovýto závažnější zásah považovat budou, proto je k ní podle zákona potřeba souhlas obou rodičů.

„V případě podepsání formuláře druhým z rodičů doma nebo udělení souhlasu na základě plné moci podepsané druhým z rodičů se nejedná o platný informovaný souhlas, neboť ten musí být dán po náležitém poučení a s možností klást doplňující otázky.

 

Jiná situace by byla v případě, že operace bude provedena v akutním případě, kdy se souhlas rodičů nevyžaduje.

Bohužel současná právní úprava v tomto ohledu není příliš šťastná a obstarání souhlasu obou rodičů činí často problémy. Obecně je ale možno říci, že šance, že by lékař dostal pokutu od správního orgánu, pokud provede operaci jen se souhlasem jednoho rodiče je malá. Ze zákona sice hrozí za poskytnutí zdravotní péče bez souhlasu pokuta až 500 tisíc korun, ale těžko si lze představit, že by jej správní orgán vztahoval i na poskytnutí péče se souhlasem jen jednoho rodiče nebo na poskytnutí péče, kterou odsouhlasil sám nezletilý přiměřeného věku, pokud péče byla v jeho zájmu.

Výraznější riziko sankcí naopak lékaři hrozí v případě neposkytnutí péče, i kdyby tak paradoxně učinil zcela v souladu se zněním zákona. Pokud by lékař odmítl ošetřit nezletilého s tím, že není dán souhlas rodiče nebo obou rodičů, a v důsledku toho by pak došlo k poškození zdraví nezletilého, pak si lze reálně představit nejen občanskoprávní, ale dokonce i trestněprávní odpovědnost lékaře.

Více informací se Vy i lékař Vašeho syna můžete dozvědět v publikaci věnující se lékařské péči o nezletilé, kterou vydala LIga lidských práv. Ke stažení je pod tímto odkazem.

Vaše Férová nemocnice

27.12.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS