Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pobyt s dítětem v nemocnici při žloutence A

Dobrý den,
prosím mohu se zeptat, zda může být v nemocnici rodič se 4letým dítětem, pokud dítě musí být hospitalizováno z důvodu karantény probíhající žloutenky typu A? samozřejmě na vlastní odpovědnost.
Děkuji mockrát.

Lucy

Odpověď:

Dobrý den,

 

Dítě má právo na nepřetržitý kontakt s rodiči, pokud neexistují závažné důvody, které by přítomnost rodiče vylučovaly. Toto právo zaručuje Listina základních práv a svobod a také mezinárodní úmluva o právech dítěte, kterou je vázána i Česká republika.

Vaše právo na kontakt s dětmi může omezit pouze soud či zákon a jen ve prospěch dítěte.

 

Pro děti mladší šesti let platí, že jeho průvodce může být do nemocnice přijatý zároveň s ním. O přijetí rodiče jako tzv. průvodce dítěte potom rozhoduje lékař na základě aktuálního zdravotního stavu dítěte. Pokud je na základě takového rozhodnutí rodič s dítětem hospitalizován, náklady na jeho pobyt a stravu v nemocnici platí zdravotní pojišťovna dítěte.

 

Záleží na konkrétním zdravotnickém zařízení, jak vstřícně se prezentuje. Některá umožňují společnou hospitalizaci nebo tzv. denní pobyt rodiče jako samozřejmost a snaží se vyjít vstříc, ale některá se mohou snažit omezit přítomnost rodiče na návštěvní hodiny. Takové jednání je protiprávní, protože rodič je zákonným zástupcem dítěte a ne návštěvou.

 

Rodiči nemůže být zabráněn přístup k dítěti na základě provozních nebo kapacitních důvodů, protože i když Vám nevznikne nárok na lůžko a stravu jako průvodci dítěte, stále máte ústavou podložený nárok na  bezprostřední a nepřetržitý kontakt s dítětem.

 

Nicméně nemocnice Vám může omezit kontakt s dítětem, argumentace však musí být striktně medicínského rázu a musí směřovat k ochraně zdraví. Příkladem důvodu pro takové omezení mohou být právě závažná infekční onemocnění a nutnost karantény jako je tomu ve Vašem případě.

 

Existují případy, kdy rodič dítěte ignoroval argumentaci zdravotníků. Že u dítěte zůstat nemůže, a u dítěte jednoduše zůstal. Zdravotnický personál byl nakonec nucen se se situací smířit, protože když rodič odmítne odejít, zdravotníci nemají právní prostředek, jak ho k tomu donutit.

 

Nicméně je potřeba brát v potaz potřeby léčby. Lékař má povinnost zajistit bezpečnou léčbu dítěte, přičemž nemůže ohrozit ani další osoby. V případě, kdy by přítomnost rodiče narušovala léčbu nebo ohrožovala zdraví dítěte nebo dalších osob, lékař kontakt v plném rozsahu nedovolí. V takovém případě by ale měl rodiče informovat o důvodech, které ho vedly k rozhodnutí, že je přítomnost rodiče nemožná,

 

Vaše Férová nemocnice

 

24.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS