Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pobyt v nemocnici s dvojčaty

Dobrý den, chci se zeptat na toto:
Zítra nastupují naše téměř dvouletá dvojčátka na operaci do nemocnice. Žádali jsme o možnost pobytu obou rodičů (každého rodiče s jedním dítětem) a to na základě doporučení naší dětské lékařky, jelikož kluci jsou velice aktivní a navíc nikdo neví, jak budou vše snášet, prostě jde o to aby byl pro kadého prcka k dispozici jeden rodič. Bylo nám řečeno, že to není možné, že jsou bráni jako jeden protože jsou dvojčata, že by to nemocnici nikdo neproplatil, že jsou jejich zákroky brány jako jeden. Ale vždyť každé dítě má své rodné číslo a budou provedeny dva zákroky. Moc tomu nerozumím, kdyby šli na operaci týden po sobě, tak je taky budou brát jako jeden zákrok? Chápu samozřejmě to, že může být problém s počtem lůžek pro rodiče, to dokážu pochopit, ale proč se ohánějí tím, že jsou dvojčátka brány jako jeden pacient, není to divné? Děkuji Vám za Vaši odpověď.

Vladakon

Odpověď:

 

Dobrý den,

právo na přítomnost rodičů v nemocnici s hospitalizovaným dítětem se dovozuje z ústavního práva na rodičovství a práva dítěte na péči svých rodičů. Rodiče dítěte by měli mít vždy umožněno pobývat s dítětem v nemocnici. Zpravidla bývá u dítěte přítomen jeden rodič, ale i kdyby o to požádal druhý rodič, měl by mu personál nemocnice vyhovět. To platí u všech rodičů bez ohledu na to, jaký počet dětí mají. Tj, fakt, že máte dvojčata, na věci nic nemění.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje pobyt průvodce dítěte v nemocnici, který je hrazený z veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že rodiči dítěte je nemocnicí poskytnuto ubytování (tedy lůžko na přespání) a strava. Za tyto služby rodič nic neplatí. Nicméně je povinen platit regulační poplatek ve výši 100,- Kč na den. O hrazenou službu se bude jednat v případě, že se jedná o rodiče dítěte mladšího 6-ti let, a zároveň celodenní přítomnost tohoto rodiče v nemocnici je nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. O přijetí rodiče jako průvodce dítěte (tj. jako pobytu hrazeného z veřejného zdravotního pojištění) v nemocnici rozhoduje lékař. Měl by rozhodovat na základně aktuálního zdravotního stavu dítěte.

Otázka, jestli v případě dvojčátek je nutná přítomnost dvou průvodců je sporná, zákon na ní výslovně neodpovídá. Nicméně vzhledem k tomu, že je toto rozhodnutí na uvážení lékaře, je podle nás možné, aby lékař s přijetím druhého rodiče jako průvodce nesouhlasil. Samozřejmě v praxi to bude záležet především na Vaší domluvě s lékařem, ale zřejmě se nedá domáhat toho, aby lékař druhého rodiče jako průvodce přijal, byť se jedná o dvojčátka. 

Každopádně, to ještě neznamená, že by automaticky otec dítěte nemohl s Vámi a dvojčátky v nemocnici pobývat. Výše uvedené znamená pouze to, že by otci nebyla nemocnice povinna zajistit bezplatně stravu a lůžko, protože by se nejednalo o hrazenou službu. Váš manžel by mohl během hospitalizace přítomný, pokud by mu však nemocnice odmítla poskytnout lůžko za poplatek, musel by přenocovat například na zemi ve spacáku. Přístup rodičů může být totiž odepřen jen na základě některých objektivních důvodů, jakým je třeba infekční onemocnění.

Pokud by s Vámi na pokoji sdílela ještě jiná maminka s dítětem, mohl by personál nemocnice požádat Vašeho muže, aby například přenocoval někde jinde, z důvodu ochrany soukromí druhé ženy. Každopádně personál nemocnice nemůže podle našeho názoru omezit pobyt druhého rodiče pouze na návštěvní hodiny. Takový postup by byl protiprávní, neboť rodiče jsou zákonní zástupci a nikoliv návštěva. Za pobyt druhého rodiče v nemocnici, který by nebyl uznaný jako průvodce (tj. nejednalo by se o hrazenou službu) nemůže nemocnice požadovat ani platbu regulačního poplatku ve výši 100,- Kč za den.

Podle našich poznatků v praxi už nastaly i vyostřené situace, kdy rodiče odmítli odejít z nemocnice i přes nesouhlas zdravotnického personálu. Pokud rodič odmítne odejít, zdravotníci nemají prostředek, jak ho přinutit k odchodu, jelikož jde o jeho právo a právo dítěte. Pokud by jej chtěli násilím vyprovodit, pak by podle našeho názoru mohl rodič s úspěchem žalovat nemocnici za zásah do osobnostních a rodičovských práv.

Na okraj jen dodáváme, že jako rodiče máte právo zvolit si zdravotnické zařízení, ve kterém budou Vaše děti hospitalizovány, což je možné pouze u plánovaných operací. Je tak možné předem zjistit, kde vyjdou Vašim požadavkům vstříc. Nemocnici si můžete vybrat například pomocí informací na webu Děti v nemocnici. I když už jsou Vaše děti hospitalizovány, přesto můžete požádat o převoz do jiného zařízení, pokud tomu nebrání jejich vážný zdravotní stav.

Další informace o pobytu rodiče s v nemocnici s hospitalizovaným dítětem můžete nalézt například i zde.

Vaše Férová nemocnice.

28.3.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS