Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Poranění dítěte při porodu

Dobrý den, mám dotaz ohledně poranění dítěte při porodu a to těžkou parézu brachiálního plexu. Při porodu došlo k těžkému poranění našeho syna (paréza brach. plexu-horní typ) dnes více jak po roce a prodělané operaci ( rekonstrukce nervů) není ručička stále plně pohyblivá a je bez zevní rotace. K tomu všemu nám to doktorka i nemocnice zatajili a do zprávy nic neuvedli. Museli jsme si všechno zjistit sami. Máme s tím spoustu nákladů spojených s každodením cvičením a cestováním do nemocnic a po rehabilitacích. Máme nějakou možnost domáhat se odškodnění za toto zranění?

hummer

Odpověď:

Dobrý den,

pokud máte dojem, že nemocnice ve svém postupu při porodu pochybila, můžete se samozřejmě bránit a to několika způsoby. Cílem by mělo být získání finančního zadostiučinění na náhradu nejen vynaložených nákladů s léčbou, ale i bolestné. Nejprve si však opatřete kompletní kopii zdravotní dokumentace, která prokáže Vaše tvrzení. Dále si pořiďte zprávy dokazující současný zdravotní stav a důvod takového stavu.

Zaprvé můžete podat stížnost na nemocnici. Ve stížnosti označte lékaře, kteří byli přítomni u porodu, jak porod probíhal, jak jste byla celkově informována a v čem vidíte pochybení. Uveďte, že v dokumentaci chybí určité záznamy a jaký to mělo vliv na nejbližší vývoj situace (nemohla jste si vybrat lékaře, který by prováděl další kroky; nehledě na to, že musíte být jako zákonný zástupce dítěte o všem informována). Ve stížnosti žádejte finanční zadostiučinění ve výši vynaložených nákladů + bolestné apod. Konkrétní výši můžete prodiskutovat s advokátem, který má v takových situacích větší přehled. Takového odborníka můžete nalézt na internetových stránkách Potřebuji právníka nebo ve vyhledávacím formuláři České advokátní komory.

Požadavek finančního zadostiučinění za ublížení na zdraví se promlčuje po dvou letech od doby, kdy se dozvíte o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (jde tedy o bolestné). Nárok na další požadované náklady se promlčují dvěma roky od doby, kdy se dozvíte o tom, kdo za škodu odpovídá, nejpozději za tři roky od nastalé události (jde tedy o náklady na dopravu do nemocnice atd.). Bližší informace o promlčecích lhůtách, šanci na úspěch a dalším postupu můžete získat po konzultaci s advokátem.

Lékaři jsou povinni vést zdravotnickou dokumentaci úplně, přesně, pravdivě a čitelně. Pokud nemocnice nezajistí takové vedení dokumentace, dopouští se správního deliktu a může být pokutována krajským úřadem až do výše 100 000 Kč. Pokud dokumentace opravdu není úplná, podejte zároveň podnět k prošetření krajskému úřadu na odbor zdravotnictví.

Na konkrétního lékaře byste mohla podat stížnost i k České lékařské komoře, avšak toto podání je limitováno jedním rokem od nastalé události. Vaše podání proto bude zřejmě odmítnuto. Více informací o podávání stížností ke komoře naleznete zde.

Pokud nebudou takové postupy stačit, můžete zvážit i podání žaloby na nemocnici. Podání žaloby však důsledně zvažte, jelikož dokazování a celkový průběh soudního řízení může být náročný. Vše doporučujeme prodiskutovat s advokátem, který se medicínským právem zabývá. Pomůže Vám překonat formální náležitosti podání žaloby a vyrovnat se se samotným řízením (promlčecí lhůty, forma žaloby atd.).

Vaše Férová nemocnice

27.8.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS