Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Postih za neúčast dítěte na preventivní prohlídce

Dobrý den,

velice by mě zajímalo, zda mají rodiče ze zákona (popřípadě jakého zákona) povinnost abslovovat preventivní prohlídky u svého dítěte, na které je pozval jejich praktický lékař pro děti a dorost? Zda je možné se na tuto prohlídku bez omluvy opakovaně několikrát za sebou nedostavit a jaký je případný jejich postih.

Je pravdou, že partnerem pacienta, potažmo rodičů dítěte pro zdravotní péči je jejich zdravotní pojišťovna, která má na zdravotní péči pro své klienty nasmlouvaného lékaře? A ten pro jejich klienta tuto péči vykoná. Znamená to, že postih neukázněných pacientů má a musí řešit jejich zdravotní pojišťovna, nikoliv konkrétní lékař? Ten však má povinnost a právo obráti se na pojišťovnu o řešení případů, kdy rodiče na preventivní prohlídky svých dětí nechodí.


Děkuji Vám velice za odpověď na tuto otázku.

matka

Odpověď:

Dobrý den, 

Váš potomek má jako pojištěnec povinnost se na vyzvání podrobit preventivním prohlídkám. Tento závazek vyplývá ze zákona o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb § 12 e), k nahlédnutí zde)

Rodiče, jakožto zákonní zástupci, tuto povinnost v době jeho nezletilosti přebírají a mají zajistit plnění jeho závazků, které v tomto případě vycházejí z uzavření pojistné smlouvy u vybrané zdravotní pojišťovny. 

Při opakovaném nesplnění povinosti podrobit se preventivní prohlídce, může zdravotní pojišťovna uložit pokutu pojišťěnci (zde rodičům) až do výše 500 Kč, což vyplývá z předpisu č. 48/1997 Sb. § 44 odst. 4. Pokutu tedy ukládá přímo zdravotní pojišťovna a může ji uložit do 1 roku ode dne zjištění porušení či nesplnění povinnosti, avšak maximálně do 3 let ode dne, kdy došlo k porušení či nesplnění uložené povinnosti. 

Dále můžeme potvrdit, že zdravotní pojišťovny uzavírají s lékaři smlouvy, na základě kterých lékaři poskytují klientům nasmlouvaných pojišťoven lékařskou péči. Každý lékař je vázán lékařskou mlčenlivostí, avšak má mj. právo sdělit informace spojené s ochranou zdraví dětí a mladistvých orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Což znamená, že může oznámit "sociálce" informace o tom, že jako rodiče neplníte své povinnosti spojené s péči o zdraví Vašeho potomka - tj. že jej neposíláte na preventivní prohlídky k lékaři. Z čeho následně mohou plynout další nepříjemnosti spojené s šetřením tohoto orgánu. Lékař nicméně nemá právo ani povinnost sdělit informace v této věci pojišťovně. 

Vaše Férová nemocnice

23.10.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS