Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právní odpovědnost za dítě po porodu

Dobrý den, zajímá mne legislativa ohledně odpovědnosti za dítě. Jak překročíme práh nemocnice, všude říkají, že mají odpovědnost za dítě lékaři. A že prý pokud nebude po porodu personál na sále z důvodu kapacity, nemůže zůstat dítě na mém těle, že za něj mají odpovědnost. Jak to tedy právně s tou odpovědností je a jak ochránit, aby nebyl konflikt o dítě v případě, že personál bude muset jinam a já zůstanu třeba s dítkem sama, nebo s otcem a oni budou nepříjemní, že ho musí bud vzít, nebo dát do toho boxíku vedle lůžka. Já odmítám.

Zuzka

Odpověď:

Dobrý den,

právo matky na kontakt se svým dítětem je garantováno jak Listinou základních práv a svobod, tak Mezinárodní úmluvou o lidských právech a biomedicíně, kterou je Česká republika vázaná.

Právo matky, jakožto zákonného zástupce jednat za dítě, vzniká okamžikem narození, nikoli až 72 hodin po porodu. Narozené dítě není žádným majetkem nemocnice. Tedy sama matka si může zásadně rozhodovat, o tom, zda a ve kterém zdravotnickém zařízení bude novorozenec čerpat zdravotnické služby. Výjimkou z tohoto pravidla je ustanovení §38 zákona o zdravotních službách, kdy může bez poskytnutí souhlasu zákonného zástupce lékař provést nezbytné zákroky pro ochranu života a zamezení vážného poškození zdraví.

Toto právo může omezit pouze soud za předpokladu, že to je ku prospěch dítěte. Specifické je postavení lékaře, který na jednu stranu nesmí porušovat práva rodiče na kontakt s dítětem, ale také musí dítěti i rodiči poskytnout péči neohrožující život a zdraví.

Proto je třeba každý takový konflikt práv řešit individuálně. Pokud je dítě i matka v pořádku a kontakt dítěte s matkou ani jednoho neohrožuje, pak nemá lékař právo dítě rodičům odebrat. Interní předpisy nemocnice nemohou být v rozporu se zákony, tím méně s Ústavou či Listinou.

Doporučujeme Vám také předem se pokusit domluvit s lékaři a zařadit Váš požadavek na poporodní kontakt s dítětem do porodního plánu. Tak bude personálu porodnice předem jasné, jaké jsou Vaše požadavky ohledně porodu.

Pokud Vám lékaři nebudou chtít vyjít vstříc, můžete samozřejmě změnit zdravotnické zařízení. Doporučujeme si sebou vzít k porodu osobu blízkou. Tato osoba Vás bude podporovat a pomůže Vám prosadit Vaše zájmy.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

9.7.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS