Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právo na doprovod rodičky při převozu do porodnice

Dobrý den, před třemi týdny porodila má žena holčičku. Při převozu do nemocnice mi bylo zakázáno jet s manželkou v sanitce. Auto nemáme, nemocnice naštěstí není daleko od našeho domu, přiběhnul jsem tedy do porodnice včas (porod byl ale velice rychlý). Chci se Vás zeptat: mám právo (resp. kdo má právo a v jakém případě) jet s pacientem ve vozidle záchranné služby (z hlediska příbuzenských vztahů apod.)? Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

právo na doprovod pacienta a nepřetržitý kontakt s pacientem je v našem právním řádu zakotven pouze pro doprovod dětského pacienta. Listina základních práv a svobod dokonce uvádí, že “nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“ U zletilých pacientů či rodiček není právo na doprovod v našem právním řádu přímo výslovně uvedeno.

Nicméně být u porodu vlastního dítěte (samozřejmě za souhlasu rodičky) je možné chápat jako součást práva na soukromý a rodinný život. Kromě toho i možnost rodičky mít u sebe během porodu svého partnera jako podporu lze interpretovat jako její osobnostní právo. Z běžné praxe nemocnic bychom mohli vyvodit, že jsou si zdravotnická zařízení těchto práv a potřeby podpory při komunikaci s rodičkou vědomy. Umožňují proto blízkým osobám přítomnost u porodu.

Otec dítěte je rovněž ihned po narození dítěte zákonným zástupcem dítěte stejně jako matka a má stejná rodičovská práva a povinnosti. Vzhledem k tomu, že porod není nemoc, ale obvykle fyziologický proces, je dokonce v dnešní době je přítomnost otce při porodu běžnou záležitostí.

Běžná praxe však nepočítá s převozem do nemocnice za přítomnosti blízké osoby, ani zákon přímo toto právo nezakládá.

Vezmeme-li v úvahu okolnosti, že:

  • dítě se může narodit i při převozu a už v té chvíli má otec dítěte jako zákonný zástupce svá rodičovská práva,
  • přítomností svého partnera při převozu rodička ve většině případů není ohrožena, ba právě naopak – partner je pro ni potřebnou psychickou oporou a může přispět k lepší komunikaci mezi rodičkou a zdravotníky,
  • je zde oprávněný zájem rodičky a jejího partnera, aby nebyli v tak důležité chvíli, jako je porod, oddělováni a aby pokud možno bylo respektováno jejich právo na soukromý a rodinný život,
  • převoz partnera spolu s rodičkou nestojí záchrannou službu žádné další náklady – cesta je hrazena z veřejného zdravotního pojištění rodičky,
  • i v nové publikaci Ministerstva zdravotnictví „Rádce pacienta – příručka ke zlepšení bezpečí pacienta“ je uvedeno na str. 15, že pacient má právo si zvolit doprovod a právo, aby se doprovázející osoba účastnila všech výkonů s výjimkou těch, kde by mohlo nastat ohrožení jejího zdraví nebo kde to hygienické požadavky neumožňují,
  • podle Úmluvy o biomedicíně má pacient právo, aby se přihlédlo k jeho vyjádřeným přáním,

tak lze dospět k závěru, že záchranná služba se mohla dopustit pochybení, když trvala na tom, aby rodička byla oddělena od svého partnera. Mohlo tak dojít k zásahu do osobnostních práv jak rodičky, tak i jejího partnera. Na takové jednání je možné podat stížnost a požadovat např. omluvu.

Vaše Férová nemocnice

12.3.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS