Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Převoz dítěte po porodu do jiné porodnice

Dobrý den, mám podezření na pochybení lékařů. Minulý rok se nám narodil syn, plánovaným císařským řezem předčasně. Nemocnice nás ubezpečila, že syn bude po porodu v pořádku. Bohužel se tak nestalo, a ihned po porodu začal mít syn problémy s dýcháním. Nemocnice, kde jsme rodili, bohužel není na takovou situaci vybavena, syna tedy celý den zkoušeli udržet v kyslíkovém stanu, ale jelikož se jeho stav nelepšil rozhodli v noci o převozu syna do krajské nemocnice, kde mají inkubátory a jsou na takové děti vybaveni.Bohužel odvezli pouze syna, manželka zůstala v nemocnici, kde rodila, s tím, že ji určitě odvezou ráno. Bohužel se tak nestalo a manželka v "oné" porodnici zůstala celkem 4 dny, aniž by syna viděla.I přes neustálé prosby, aby manželku odvezli za synem,nám bylo řečeno, že je tam manželka zbytečná. Dostávala pouze injekce na uklidnění.Mnaželce se samozřejmě přestala zavinovat děloha a netvořilo se jí mateřské mléko. V krajské nemocnici samozřejmě manželku potřebovali. Syn tam místo manželčina mateřského mléka dostával mléko umělé.Toto odloučení od syna se na manželce bohužel psychicky podepsalo. Chci se tedy zeptat, zda se porodnice, kde manželka rodila zachovala správně, když manželku nepřevezla za dítětem, a zda je tento postup "normální"? V opačném případě zvažuji podat na porodnici žalobu. Děkuji velice za odpověď

Petr1

Odpověď:

Dobrý den,

jako rodiče máte právo na to, být s vaším dítětem. Toto právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno v Listině základních práv a svobod a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. V praxi však zdravotníci často říkají, že přítomnost rodičů "není možná" nebo že by u dítěte byli, jak píšete Vy, zbyteční. Takový přístup může být v některých případech odůvodněný z hlediska objektivních medicínských důvodů (např. závažné infekční onemocnění a nutnost karantény), ale ne z pouhých provozních důvodů.

Myslíme si, že lékaři měli umožnit vaší manželce pobyt s dítětem ve stejném zdravotnickém zařízení. Pokud vám byla způsobena zdravotní nebo psychická újma, můžete se pokusit vymáhat po porodnici náhradu škody.  

Ve Vašem případě by se mohlo jednat o pochybení lékaře a pro Vás je důležité si najít odborníka, který postup operace a následné komplikace posoudí. Zprávu od něj můžete dále používat při vyjednávání s zdravotnickým zařízením nebo i v soudním sporu.

O mimosoudní vyjednávání s nemocnicí se můžete pokusit buď sami, nebo s pomocí advokáta, který se specializuje na medicínské právo a který Vám rovněž pomůže odhadnout šance na úspěch. Zastoupení advokátem má pro Vás výhodu v tom, že jednání bude na odborné úrovni a lze očekávat, že i přístup ze strany vedení porodnice bude uvážlivější.

Pokud chcete jednat sami, můžete žádost o mimosoudní finanční vyrovnání formulovat prostřednictvím dopisu (nejlépe zaslaného doporučeně), ve kterém vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, které ke škodě vedly, odůvodníte rozsah požadovaného odškodnění a případně přiložíte důkazy Vašich tvrzení.

Vzorovou právní formu k takové žádosti k dispozici nemáme, jedná se o dopis, který je v každém jednotlivém případě potřeba odlišně naformulovat. Může se jednat i o formu stížnosti s požadavkem na finanční vyrovnání.

 

Vzhledem k tomu, že podle našich zkušeností nejsou zdravotnická zařízení moc vstřícná k mimosoudnímu řešení sporů a přiznávání odškodnění pacientům, je možné, že nemocnice neuzná Vaše nároky, nebo dokonce nebude reagovat, zůstává Vám možnost se obrátit s žalobou na soud. Pak ale rozhodně doporučujeme nechat se zastupovat advokátem, jinak se může stát, že kvůli formální chybě nebo neznalosti právní úpravy ztratíte možnost vymoci svůj nárok.

 

Je nutné si dát pozor na promlčecí lhůtu, která je u škod na zdraví dvouletá a začne běžet ve chvíli, kdy se pacient dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Po uplynutí této lhůty totiž nelze nárok u soudu s úspěchem vymáhat. To je také důvod, proč vyjednávat s nemocnicí jen krátce a v případě neúspěchu u mimosoudního jednání je nutné se včas obrátit na soud.

S pozdravem

Vaš Férová nemocnice

18.2.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS