Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přístup do zdravotní dokumentace

Dobrý den, chtěla bych se informovat, kdo mi poskytne informace k úmrtí mého bývalého přítele. Můj bývalý přítel náhle zemřel a já jsem se to dozvěděla náhodou. Máme spolu syna tak mám strach aby neměl po něm nějakou dědičnou nemoc. Bývalý přítel prý zemřel na zástavu srdce,ale to jsem jen slyšela. Už jsem se snažila několikrát zjistit na co zemřel, byla jsem v nemocnici kde zemřel a tam mi řekli že mi nic říct nemůžou i když jsem jim ukázala synuv rodný list kde byl bývalý přítel zapsaný. Přitom se ani nepodívali jestli bývalý přítel nechtěl poskytovat informace. Prostě mě tam odbyli. Pak jsem si do té nemocnice volala jak to mohu zjistit a tam mě řekli že si mám přijít s rodným listem syna a oni mě to zdělí. Tak jsem tam šla znova, ale opět mě nikdo nic neřek. Jsem docela zofalá ráda bych věděla na co si u syna máme dávat pozor.

vladka85

Odpověď:

Dobrý den,

přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, který zemřel, mají osoby blízké, popřípadě osoby určené pacientem za jeho života jako osoby, které je možno informovat o jeho stavu. Ze znění vašeho dotazu je možné vyvodit, že vás nelze považovat za osobu blízkou a s tímto předpokladem jsme dále při zodpovídaní vašeho dotazu takto pracovali.

Na druhou stranu váš syn byl zcela jistě osobou blízkou svého otce.  Vám, jako zákonnému zástupci svého syna náleží povinnost dle §  31 zákonu č. 94/1963 Sb. v podobě chránění zájmu dítěte a podle našeho názoru je v souladu s touto zákonnou povinností, aby váš syn znal podrobnosti o zdravotním stavu jeho otce a důvody jeho úmrtí. Podle našeho názoru můžete za svého syna, jako jeho zákonný zástupce, žádat po nemocnici nahlédnutí (můžete si pro vás důležité pasáže zdravotní dokumentace třeba vyfotografovat  nebo si z této dokumentace vytvořit výpisky) anebo kopii jeho zdravotní dokumentace.

Nahlédnout do dokumentace by vám měla nemocnice umožnit bezodkladně (resp. v přiměřené lhůtě bez zbytečných průtahů), po vaší žádosti o nahlédnutí.  Forma žádosti o nahlédnutí do dokumentace není zákonem upravena, a proto lze předpokládat, že by mělo být vyhověno i ústní žádosti. Předpokládáme, že rodný list Vašeho syna je dostatečným důkazním prostředkem k prokázání zákonného zastoupení vašeho syna i skutečnosti, že váš syn byl osobou blízkou jeho otce. Pokud byste chtěla podat písemnou žádost (s ohledem na skutečnost, že vaší ústní žádosti již nebylo dvakrát vyhověno) můžete využít vzor písemné žádosti o kopii dokumentace, s tím, že pouze modifikujete žádost o kopii dokumentace na žádost o nahlédnutí do dokumentace. 

Pokud byste chtěla kopii zdravotní dokumentace otce vašeho dítěte, tak bude opět nejlepší podat písemnou žádost nemocnici.  Nemocnice má zákonnou lhůtu 30 dní k vyřízení vaší žádosti a také ji náleží právo po vás žádat náhradu nutných nákladů pro vytvoření kopie zdravotní dokumentace (mělo by se jednat o částku odpovídající materiálním nákladům (např. cena papíru apod.)) Vzor písemné žádosti naleznete zde http://www.ferovanemocnice.cz/data/Zadost%20o%20kopii%20dokumentace.pdf

Připomínáme, že v obou žádostech by mělo být výslovně uvedeno, že o nahlédnutí žádáte jako zákonný zástupce vašeho syna. Abyste předešla případným obstrukcím ze strany nemocnice, doporučujeme rovnou do žádosti přiložit kopii rodného listu syna, ve kterém je uvedeno jméno otce.

V případě, že byste nebyla spokojena s postupem nemocnice resp. konkrétní osoby za ni jednající (např. vámi uvedené sestry) můžete na ni podat stížnost. Více k stížnostem naleznete zde http://www.ferovanemocnice.cz/reseni-sporu-29/stiznosti-273.html

Vaše Férová nemocnice

3.5.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS