Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Provedení nástřihu proti vůli rodičky

Dobrý den, proti mé vůli mi během porodu (který probíhal spontánně a do té doby bez jakýchkoli zásahů) proveden nástřih hráze. V porodním plánu jsem jasně uvedla že si to nepřeji. Porodní asistentka si porodní plán četla a založila. Rodila jsem 28. 3. 2007. Je to již promlčené pokud bych se chtěla s porodnicí soudit? Jak dlouho musí porodnice skladovat dokumentaci včetně mnou předaného porodního plánu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jste s nástřihem hráze nevyslovila informovaný souhlas a naopak jste projevila ve svém porodním plánu nesouhlas se zákrokem, mohl by být tento zákrok považován za protiprávní zásah do Vašich osobnostních práv. Problematické by mohlo být, pokud jste zároveň předložila porodní plán a zároveň podepsala informovaný souhlas ve formě formuláře, kde se nástřih připouští a ve kterém je uvedeno, že jste byla poučena. Je nutné upozornit, že porodní plán nenahrazuje institut tzv. informovaného souhlasu. Proto by nástřih v takovém případě nemusel být považován za protiprávní a dala by se přednost informovanému souhlasu před „neinformovaným“ předem vysloveným přáním. Proto v takové situaci rodičkám doporučujeme, aby při podpisu formuláře v porodnici do něj napsaly písemnou výhradu. Mohou například napsat, že s nástřihem nesouhlasí, nebo že přednost při poskytování péče má jejich vůle vyjádřená v předloženém porodním plánu.

Právo na nemajetkové zadostiučinění (omluva) se nepromlčuje. Právo žádat finanční náhradu za zásah do osobnostních práv se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době, která začala běžet v den po porodu. Pokud by Vám v souvislosti se zákrokem byla způsobena škoda na zdraví, nárok na náhradu této škody by se promlčel do dvou let od okamžiku, kdy jste se dozvěděla o škodě způsobené porušením svých práv při poskytování péče a o tom, kdo za škodu odpovídá. Další informace naleznete v sekci Soudní řešení.

Můžete se pokusit řešit věc i formou stížnosti, i když už uplynula delší doba. Stížnost už ale nemůžete uplatnit u České lékařské komory, protože uběhla jednoletá lhůta k projednání. I kdyby lhůta ještě byla zachována, mohla byste stížnost podat pouze na lékaře, nikoliv na porodní asistentku. Z naší činnosti je nám však známo, že Česká lékařská komora považuje v případě komplikací u porodu nástřih za oprávněný i proti vůli rodičky, pokud je to za účelem záchrany dítěte. S takovým výkladem není možné souhlasit, z právní úpravy naopak vyplývá, že dokud se dítě ještě nenarodilo a je součástí těla matky, tak během porodu o svém těle rozhoduje výlučně žena (právně způsobilá).

Zdravotnické zařízení má povinnost uchovávat zdravotnickou dokumentaci po dobu pěti let. Vyplývá to z vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Vaše Férová nemocnice

31.12.2008

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS