Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Salmonela a školka

Dobrý den,


prosím Vás, chci se informovat, zda může dcera do MŠ, když má stále pozitivní výtěr salmonely. Je už víc než tři týdny zcela bez potíží, tudíž riziko nákazy je minimální.

Děkuji za odpověď.

Lenka Sůkalová

Odpověď:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jsme poradna právní, nejsme schopni posoudit Váš dotaz z hlediska medicínského. Salmonelóza je infekční střevní onemocnění vyvolané bakteriemi rodu Salmonella, délka léčby tohoto onemocnění je značně individuální, často však poměrně zdlouhavá. Pro stanovení diagnózy je nutné mikrobiologické vyšetření krve a stolice. U osob podezřelých z nákazy se provede výtěr z konečníku, při pozitivních výsledcích je povinné hlášení hygienické stanici. Následují pravidelné kontroly s odběry až do opakovaných negativních nálezů znamenajících vyléčení nemoci. Salmonelóza se přenáší stolicí, proto je nutné dodržovat základní hygienické návyky. Karanténa u této nemoci nařizována není, některé zdroje však hovoří o tom, že jsou požadovány 2-3 po sobě jdoucí negativní výtěry. V zákoně však tento údaj uveden není a neexistuje ani vyjádření hygienické stanice, vycházíme tak pouze z dostupných vyjádření lékařů, kteří se shodují na počtu 3 po sobě jdoucích negativních výsledků. To se ale většinou týká pracovníků v potravinářství či zdravotnictví.

Z vyjádření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, které naleznete zde, vyplývá, že v souladu s §29 školského zákona je mateřská škola povinna zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, podmínky zajištění budou dále upraveny školním řádem. Uvedené se týká nejen obecných podmínek bezpečnosti, ale též předcházení šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Ze zákona o ochraně veřejného zdraví pak vyplývá další povinnost, a to oddělit od kolektivu dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění, aby nedošlo k šíření nákazy. 

Přítomnost dítěte tak může být ve školce odmítnuta, jen pokud je skutečně ohrožena bezpečnost a zdraví dětí. V případě dlouhodobých nemocí, nemocí infekčních nebo v jiných odůvodněných případech, může školka požadovat také předložení lékařského potvrzení o zdravotním stavu dítěte.  

Vzhledem k výše uvedenému, se tedy domníváme, že školka po Vás může požadovat povrzení o tom, že výsledky výtěrů jsou negativní. To by prokázalo, že Vaše dítě již netrpí infekční chorobou a nehrozí tak, že by mohlo být nakaženo další z dětí. Povinností školky totiž je, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, které ji navštěvují. 

Doporučujeme Vám však obrátit se s tímto dotazem spíše na Vaši ošetřující lékařku. Právě ona je schopna posoudit zdravotní stav Vaší dcery, a to zda neexistuje riziko nákazy. Na základě toho pak rozhodne, zda se Vaše dcera může vrátit do školky či nikoliv.  

Děkujeme za odpověď.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

 

9.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS