Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Snímání porodů kamerovým systémem

Dozvěděla jsem se, že v porodnici v Plzni jsou na porodních sálech instalované kamery, které snímají celý porod a záznamy z nich jsou přenášeny na sesternu. Připadá mi to neetické a neprofesionální a rozhodně bych si takový záznam ze svého porodu nepřála. Údajně se může požádat sestra, aby kameru vypla, ale ona ji může zase kdykoliv zapnout. Co mám udělat pro to, abych si mohla být jistá, že při mém porodu kamery použita nebude, z mého porodu nebude pořizován žádný záznam a ten nebude někde putovat. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v tomto případě se může jednat o zpracování osobních údajů, které se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn i záznam pořizovaných záběrů.

Z Vašeho dotazu však není jasné, zda dochází pouze k přenosu na sesternu, nebo i k záznamu záběrů. Pokud by porodnice pořizovala nahrávky, tak je k tomu podle zákona potřeba Váš souhlas. Domníváte-li se, že porodnice provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, můžete žádat nápravu, případně se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

I v případě, kdy by se jednalo pouze o přenos obrazu bez provádění záznamu, mohlo by se jednat o zásah do soukromí rodičky, které je obecně chráněno v občanském zákoníku jako osobnostní právo. Pouze by se na takové jednání nevztahoval zákon o ochraně osobních údajů. Rovněž Etický kodex práv pacientů, který vypracovala a schválila centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví, stanoví mimo jiné právo pacienta (a obdobně právo rodičky) na to, aby byly brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Proto podle našeho názoru je třeba v každém případě souhlas rodičky s tím, aby byl její porod snímán kamerou.

Doporučujeme Vám promluvit si s pracovníky porodnice a vysvětlit jim, že si nepřejete být snímána. Vaše přání by mělo být respektováno. Pokud by Vám však nejistota, zda je kamera vypnuta či nikoliv, působila zbytečný stres během porodu, možná by bylo lepší vyhledat jinou porodnici, kde se kamery nepoužívají.

Na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů si můžete přečíst o této problematice bližší informace: Stanovisko k provozování kamerového systému a informace o provedených kontrolách kamerových systémů.

Vaše Férová nemocnice

21.4.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS