Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Vyžádání placenty po porodu

Má rodička právo požadovat placentu po porodu v nemocnici na transport mimo nemocniční zařízení domů?

Odpověď:

Znění aktuální k 18.12.2016

Dobrý den,

nakládání s plodovým lůžkem (placentou) upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v §81, 82 a 91. Zde je stanoveno, že placenta může být využita k potřebám lékařské vědy, výuky, výukovým účelům, k výrobě léčiv apod. K tomuto počínání musí dát žena souhlas. Pokud tímto způsobem placenta využita nebude, poskytovatel má povinnost placentu spálit v krematoriu. O právu matky na placentu zákon nehovoří. Ale dle právní vědy, která stanovuje, že člověk má právo rozhodnout, jak bude naloženo s jeho tělem a dle Ústavy České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.), která v čl. 2 odst. 4 říká, že každý občan může činit to, co není zákonem zakázáno, můžeme vyvodit, že na svou placentu má rodička nárok. Nesmí to však ohrožovat veřejné zdraví.

Pokud žena rodí mimo zdravotnické zařízení, je na ní, jak s placentou naloží.

Znění k 7.1.2009

Dobrý den,

zacházení s placentou po porodu upravuje zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v § 26, odst. 12. Zde se stanoví, že plodové vejce, lůžko nebo těhotenská sliznice se zpopelňují ve spalovně nemocnice nebo v krematoriu, pokud se nepoužijí pro lékařské potřeby. Záznam o zpopelnění se zakládá do zdravotnické dokumentace matky. Tyto části těla je také možné použít pro lékařské potřeby s písemným souhlasem matky.

Zákon očividně nepamatuje na případy, kdy matka se zpopelněním placenty nesouhlasí a žádá o její vydání např. z rituálních důvodů. Domníváme se, že je zde nutné zkoumat hledisko přiměřenosti. Pokud vydáním placenty nedojde k ohrožení veřejného zdraví, není důvod, aby zdravotnické zařízení matce nevyhovělo a neumožnilo jí odnést si zdravotně nezávadnou část svého těla. Musely by se ale vyřešit otázky skladování, přenosu apod. Pokud se žena rozhodne porodit mimo zdravotnické zařízení, je na ní, jak s placentou naloží a zřejmě tím nikoho neohrožuje. Proto se domníváme, že smyslem ustanovení zákona o likvidaci placenty je spíš ochrana matky, o čemž svědčí i vyžadovaný souhlas pro použití placenty k lékařským účelům, nikoliv zabránění matce naložit s placentou podle svého přesvědčení (např. zakopání na zahradě). Můžete vycházet z předpisu nejvyšší právní síly a to z Ústavy, která stanoví, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a z práva na sebeurčení.

Tento dotaz je ale opravdu sporný a nakonec nejspíš záleží na rozhodnutí lékařů, zda povolí jinou než zákonnou manipulaci s placentou po porodu. Výše je uveden náš právní názor, ale těžko lze předvídat, jaké stanovisko by zaujmul soud.

Podle našich informací některé porodnice odvoz placenty umožňují, proto Vám doporučujeme informovat se přímo u Vámi vybraných porodnic. Pokud Vám to však umožněno nebude, můžete zkusit podat stížnost. Bude potom na zdravotnickém zařízení, aby vyargumentovalo, proč Vám nevyhovělo.

Vaše Férová nemocnice

7.1.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS