Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

zaloba

Dobrý den,

dle názoru 5 lékařů mám potvrzeno, že jsem měla porodit akutním císařem. Dle záznamu z CT má dítě těžce postižený mozek. Dotaz zní: Je lepší jít do sporu cestou trestního oznámení nebo se obrátit na advokáta a jít cestou žaloby? Mám kontaktovat soudního znalce, a případně sama nebo přes advokáta? Finanční stránku věci momentálně vůbec neřeším. Nemáte prosím kontakt na dobrého a zkušeného advokáta, který se zabývá zdravotnickým právem?

Děkuji

sonas

Odpověď:

Dobrý den,

než se rozhodnete řešit věc soudní cestou, bylo by na místě zjistit, zda došlo k poškození mozku v důsledku nesprávného postupu lékařů.  Nezávislý lékař ve Vašem případě není dle našeho názoru schopný posoudit zdravotní stav dítěte před a po porodu a s jistotou říci, co je příčinou poškození mozku dítěte. Pro účely obou soudních řízení tak bude zcela jistě potřeba vypracovat znalecký posudek. Tento si můžete nechat zpracovat sama, anebo počkat na soudní řízení, ve kterém soud povolá znalce k vypracování sám. Pokud byste si ho nechala vypracovat sama, dává Vám to jistou představu o možné úspěšnosti sporu. Musíme však zdůraznit, že zpracování znaleckého posudku bývá poměrně nákladné. 

Ohledně volby soudního řízení je třeba mít na paměti, že hlavním účelem trestního řízení je posouzení, zda obviněný spáchal trestný čin a případné uložení trestu. V tomto řízení sice můžete uplatnit nárok na náhradu nemajetkové újmy, nicméně tento nárok závisí na prokázání viny obžalovaného, které musí být v případě trestního řízení obzvláště přesvědčivé. Pokud byste požadovala pouze odškodnění, bylo by vhodnější podat žalobu na náhradu nemajetkové újmy.

Spor však můžete řešit i mimosoudně, a to buď přímo s dotyčným lékařem, případně zařízením, které ho zaměstnává. Dále je možná mediace (vyjednávání), která je oproti soudnímu řízení rychlá a méně nákladná. V každém případě však doporučujeme konzultovat Váš případ s právníkem, který bude moci lépe vyhodnotit možné okolnosti Vašeho případu. Vyhledat právníka můžete buď na adrese www.potrebujipravnika.cz nebo na stránkách české advokátní komory.

Vaše Férová nemocnice

3.5.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS