Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotnická dokumentace - nesprávné informace v porodopisu


Posílala jsem stížnost na nemocnici krajskému úřadu. U porodu my bylo uděláno to, co jsem nechtěla- prasknutí vody bez souhlasu a bez toho, aby mi někdo sdělil rizika a já se mohla informovaně rozhodnout. Bohužel v dokumentaci je, že jsem souhlasila a byla jsem poučena. Dokumentaci čtu až po půl roce, tudíž mne nenapadlo jí reklamovat v nemocnici v čase po porodu, koho by tohle napadlo, že tam budou lhát, člověk má po porodu jiné starosti. Bohužel všichni se řídí zpětně tím, co je v dokumentaci a počítá se s tím, že personál nelže, vše zaznamená- to je bláhové. Je nějaká možnost, jak prokázat, že lhali? Jak se vůbec dá dopředu bránit tomu, aby do dokumentace nelhali? Díky.

Aneta

Odpověď:

Dobrý den,

úprava vedení zdravotnické dokumentace je obsažena v § 53 a násl. zákona o zdravotních službách. Na Váš dotaz se přitom vztahuje zejména právní úprava § 54, který pojednává o vedení (odst. 2) a opravách (odst. 4) zdravotnické dokumentace, resp. informací v ní.

"Zdravotnická dokumentace, včetně jejích samostatných součástí, musí být vedena průkazně, pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu." Dá se říci, že jde o základní pravidlo, kterým se lékař musí řídit při vedení zdravotnické dokumentace o pacientovi. Každý zápis musí být opatřen datem, kdy byl učiněn a musí být zřejmé, která osoba zápis provedla (tato osoba musí být jasně identifikovatelná). Náležitosti vedení zdravotnické dokumentace obsahuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

K opravě zápisu ve zdravotnické dokumentaci - zákon změnu/opravu sice umožňuje, avšak podmiňuje jí tím, že původní zápis musí zůstat čitelný. Nový zápis musí být následně podepsán pacientem a zdravotnickým pracovníkem, který opravu provedl. Co se týče lhůty pro požádání o opravu zápisu, tak zákon, ani výše uvedená vyhláška žádnou takovou lhůtu nestanovují. Lze tedy dovodit, že o takový opravný zápis lze požádat kdykoliv, ovšem čím později se o takovou opravu bude žádat, tím hůře se bude později prokazovat, že původní zápis je nesprávný. 

Ohledně Vaší otázky k prokázání, že lékaři "lhali", tedy uvedli nesprávnou informaci do zdravotnické dokumentace je nutno říci, že to bude vždy předmětem posouzení konkrétních případů. Ve Vašem případě bude nejspíše nutno prokázat skutečnost, že jste nebyla o povaze Vám provedených zákroků řádně poučena a/nebo jste s nimi nesouhlasila. Informovaný souhlas, který jste musela podepsat a na jehož základě Vám zákroky byly provedeny, musí být součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Využijte tedy svého práva na nahlížení do své zdravotnické dokumentace (§ 65 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách) a přečtěte si, co je v onom informovaném souhlasu napsáno a s čím jste svým podpisem vyslovila souhlas. Pokud by takový informovaný souhlas nebyl součástí Vaší zdravotnické dokumentace, bude lékař muset prokázat, že jste informovaný souhlas podepsala a odůvodnit proč není součástí zdravotnické dokumentace, přestože v ní obsažen být musí.

Pokud byste měla pocit, že údaje ve zdravotnické dokumentaci nejsou správné, můžete na lékaře podat stížnost, což jste už ostatně, jak sama uvádíte, udělala. Tu lze odůvodnit například tím, že lékař nepostupoval lege artis, neboť řádně nevede Vaší zdravotnickou dokumentaci. Postop pro podání stížnosti naleznete zde.

Vaše poslední otázka zní: "Jak se vůbec dá dopředu bránit tomu, aby do dokumentace nelhali?" Zřejmě nejúčinnějším "obranným prostředkem" bude kontrola Vaší zdravotnické dokumentace poté, co byl zápis do ní proveden. Můžete tak včas reagovat a ideálně ještě v nemocnici požádat o opravu zápisu. Pokud by Vás čekal náročnější zákrok, můžete dopředu určit osoby, které mohou být informovány o Vašem zdravotním stavu a dále mohou nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace (např. manžel/přítel/sourozenec apod.), aby za Vás mohly kontrolovat provedené zápisy. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

18.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS