Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Znovuuplatnění nároku bolestného u dětí

Pokud se soudím o náhradu škody na zdraví v souvislosti s poškozením zdraví dítěte při porodu v nemocnici (jsem jeho zákonný zástupce) a soud mi (mému dítěti) přizná částku za bolestné a částku za ztížení společenského uplatnění, rozsudek soudu je pravomocný a dítěti jsou např. 3 roky. Mohu později, například v jeho 10ti letech uplatnit nárok u soudu znovu, protože se změní jeho potřeby vzhledem k věku? Například bude potřebovat speciální pomůcky do školy, atd. Nebo pokud se jeho zdravotní stav zhorší, například úplně oslepne a bude prokazatelné, že to souvisí s prvotním poškozením? Vím o promlčecí době, ale pokud je dítě malé, roste, vyvíjí se, jeho potřeby se mění a zdravotní stav nelze považovat za konečný?
Děkuji moc

eliskaaa

Odpověď:

Dobrý den,

soud při posuzování výše částky, která je kompenzací za ztížení společenského uplatnění přihlíží k věku žalobce a zohledňuje i předpokládané náklady, které v budoucnu vzniknou v přímé souvislosti s ublížením na zdraví, jako jsou například i speciální pomůcky do školy. Ve stanovené výši kompenzace by měla být tato změna potřeb a nákladů zahrnuta.

I když se přihlíží k tomuto předpokládanému vývoji zdravotního stavu, v případě, že dojde k významnému zhoršení zdravoního stavu nebo se projeví další následky v takové intenzitě, že nemohly být předpokládány, není vyloučen vznik nového nároku na náhradu za stížení společenského uplatnění. V tomto případě se srovnává stav poškozeného před zhoršením zdravotního stavu a po něm (nikoliv s původním stavem před poškozením). Jde o odškodnění nového nároku, který spočívá ve změně zdravotního stavu.

Nový občanský zákoník (zák. č.89/2012 Sb.) výslovně upravuje běh promlčecí lhůty v případě újmy na zdraví nezletlého. Promlčecí lhůta počne nejdříve běžet, až se nezletilý stane plně svéprávným. (§ 622) I potom je možné - v případě uvedeném výše (tj kdy dojde k zásadnímu zhoršení) - domáhat se odškodnění, protože se jedná o vznik nového nároku, promlčecí lhůta se začne počítat až od chvíle, kdy se o tomto zhoršení a jeho následcích dozvíte.

Vaše Férová nemocnice

5.11.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS