Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

2x za rok do lázní (vždy s jinou diagnózou)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné do lázní jet 2x ve stejném roce, ale na odlišné diagnózy.
Jedná se o úraz - indikace VII/11 a poté Crohnovu chorobu - indikace III/3. Děkuji za odpověď.

Jana

Odpověď:

Dobrý den,

to, zda má pacient nárok na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou a v jakém rozsahu, určuje tzv. indikační seznam pro lázeňskou péči (dostupný zde). Ten obsahuje seznam diagnóz, určení, zda má pacient nárok na péči komplexní (plně hrazenou) nebo příspěvkovou, délku základního i opakovaného léčení a také informaci o tom, zda má pacient nárok pobyt opakovat, případně jak často.

Je těžké předpokládat, zda by pojišťovna schválila komplexní lázeňskou péči 2x za rok, byť na jinou indikaci. Vše je to ale individuální. Posouzení zdravotního stavu pacienta a rozhodnutí o doporučení, navržení a schválení lázeňské péče je vždy na lékařích při splnění podmínek poskytování lázeňské péče podle platné legislativy.

Je zde vždy pět kroků, které vás čekají, abyste se dostali do lázní:

1Praktický lékař Vám vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou dle doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní, nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace). Pokud se onemocnění léčí ve vícero lázních, což je poměrně časté, má pacient možnost volby.

2. Komplexní i příspěvkovou lázeňskou péči schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny.

3. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. Komplexní lázeňskou péči čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování. V případě příspěvkové lázeňské péče je návrh odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta. Zdravotní pojišťovna hradí léčebnou část lázeňského pobytu. Ubytování a stravování si léčený hradí sám a během pobytu není v pracovní neschopnosti. I u příspěvkové péče platí, že lázeňská péče je poskytována výhradně formou péče lůžkové, léčený je tedy během léčby v lázních ubytovaný.

4. Pokud revizní lékař návrh neschválí, máte možnost odvolat se ke své zdravotní pojišťovně do 15 dnů od doručení vyjádření, které obsahuje zdůvodnění odmítnutí návrhu.

5. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, můžete absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7098. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

19.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS