Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Kdo zavinil zdravotní problémy?

Pracoval jsem jako rubač na šachtě, když se u mě začala projevovat velmi příznačně hypertyreoza. K jejímu zdiagnostikování však bohužel došlo přes všechny mé stesky, třes, zvýšený pulz i úbytek na váze, pocení a jiné až asi po roce, kdy jsem už byl na pokraji života a smrti (svědci - bývalá manželka a mé tři děti). Se zbytkem posledních sil jsem se po známosti dozvěděl po klasickém vyšetření od jednoho obvodního lékaře pravdu o svém zdravotním stavu. Následovalo léčení Carbimazolem a převedení k "odbornému" endokrinologovi, který mě po několikaměsíčním doléčování uschopnil a nařídil návrat k práci v rubání. Stále jsem byl ovšem slabý nejenom fyzicky, ale i duševně, a tak jsem skončil v péči psychiatra a v důsledku toho nakonec z práce vyřazen na následky choroby zhoršující se vlivem důlního prostředí. I když je tomu již 18 let a teď je mi 55, byl jsem nucen postoupit přeléčení radiojodem, beru kromě Letroxu 150 léky na tlak, deprese, problémy se závratěmi, léky umožňující mi méněbolestný pohyb. Složka s mou zdravotní dokumentací se rovná problémům asi deseti normálních lidí mého věku. Loni jsem vyžebral částečný důchod, ale vpravdě je mi tak o 15 let více. A tak si kladu otázku k původu mých zdravotních problémů v posledních devatenácti letech: Opravdu jsem dle lékařského posouzení ve svých problémech na vině já?

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme usoudili, že cítíte křivdu z toho důvodu, že se domníváte, že ke vzniku Vašich zdravotních problémů a ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu nedošlo Vaší vinou, ale vinou pracovního prostředí, nesprávného lékařského posouzení a pozdní, případně i nesprávné, léčby.

Bohužel my jako právníci Vám nedokážeme odpovědět, příčinu zdravotních problémů by musel zjistit znalec. Jedině v případě, že by znalec potvrdil jejich původce, bylo by možné zahájit kroky k uplatnění nároku na náhradu škody na zdraví. Avšak v tomto případě by mohl být problém v dlouhé době, která už uplynula, a nárok už by mohl být promlčen. Případnou žalobu je nutné podat do dvou let ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.

Pokud se domníváte, že Vám škodu na zdraví způsobil někdo třetí, doporučujeme Vám nechat si zpracovat znalecký posudek a následně se spojit s advokátem zabývajícím se zdravotnickým právem. S pomocí znalce, advokáta a na základě prostudování zdravotnické dokumentace byste mohl zjistit, kdo nejspíš odpovídá za škodu, vyčíslit výši této škody a podat žalobu na její náhradu proti konkrétní osobě (zaměstnavatel, zdravotnické zařízení). Upozorňujeme však, že je možné, že k promlčení již došlo a že dokazování v takových případech bývá  velmi složité. Další informace k náhradě škody na zdraví naleznete v sekci Soudní řešení. Také Vás odkážeme na obdobný dotaz, ve kterém se řeší otázka náhrady škody na zdraví.

V případě, že by posudek dovodil, že nikdo třetí Váš špatný zdravotní stav nezavinil, neznamená to, že jste na vině Vy, ale může jít o nešťastnou shodu okolností, kterou nemohl ovlivnit nikdo, ani Vy. V takovém případě Vám nezbývá, než se se situací smířit a využít možností které Vám nabízí sociální systém (kromě částečného invalidního důchodu případně další dávky, rekvalifikace apod.)

Vaše Férová nemocnice

11.5.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS