Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nemoc z povolání

Dobrý den,

koncem roku 2015 mám odborným lékařem z oboru neurologie stanovenu diagnózu, která je uvedena na seznamu nemocí z povolání. Nyní jsem již druhým rokem v předčasném důchodu (do řádného důchodového věku chybí něco přes rok). Můžu dodatečně podat žádost o uznání nemoci z povolání? Pokud ano, jak mám postupovat?
Děkuji Vám.

Magda

Odpověď:

Dobrý den,

v úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Váš dotaz se skládá ze dvou právních rovin, podle nichž se musí na Vaši situaci hledět. V první řadě je třeba odpovědět na otázku, zda lze přiznat nemoc z povolání zpětně. K tomu můžeme říci, že nemoc z povolání lze skutečně uznat i zpětně. Je k tomu zapotřebí posudek lékaře o vzniku nemoci z povolání a následně o posledním zaměstnavateli, u kterého byly dány podmínky pro vznik nemoci, jak dovozuje i Veřejný ochránce práv.

Přitom nárok na rentu je trvajícím nárokem, který působí dlouhodobě od vzniku nemoci z povolání. Jako takový se nepromlčuje, promlčují se jen jednotlivá plnění na náhradu ztráty na výdělku. Zde je promlčecí lhůta tříletá dle § 629  ods.1 Nový občanský zákoník. Tedy se můžete domoci náhrady za ztrátu na výdělku, ovšem zpětně jen za rentu, kterou byste obdržela v posledních letech.

Renta se vyplácí zpravidla opakovaně, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou na jednorázovém vyrovnání. Zde je třeba uvést, že právo na vyplácení renty zaniká s dosažením důchodového věku (65 let), stejně jako u invalidního důchodu, dle § 61 a zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění. Zde Nejvyšší soud dovozuje, že s dosažením důchodového věku zaniká nárok na rentu z náhrady škody stejně jako invalidní důchod s dosažením starobního důchodu, viz zde. Odráží se tak zde smysl institutů invalidního důchodu i renty, tedy že mají kompenzovat zhoršení pracovního postavení.

Ve vztahu k tomuto je třeba říci, že je podstatné, že jste zažádala o předčasný důchod. Podle judikatury vrchního soudu ze dne 6. 9. 1995, sp. zn. 6 Cdo 127/94:

„O podstatnou změnu v poměrech poškozeného ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 zák. práce jde tehdy, jestliže zaměstnanci, který pobírá náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity), byl na jeho žádost přiznán starobní důchod (mimořádný starobní důchod). Přiznáním starobního důchodu (mimořádného starobního důchodu) nárok zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku, poskytovanou podle ustanovení § 195 zák. práce, zaniká.“

V praxi tedy můžete dosáhnout pouze v rámci uznání nemoci z povolání náhradu škody za období od okamžiku, kdy došlo ke vzniku nemoci z povolání (max. 3 roky zpětně) až do doby než jste nastoupila na předčasný důchod.

Pokud se rozhodnete nárok na kompenzaci z renty nárokovat, požádejte svého praktického lékaře, aby vás poslal na specializované pracoviště pro obor pracovního lékařství. Případně můžete návštěvu domluvit sami. Zde vám mohou nemoc z povolání buďto vyvrátit nebo potvrdit. Následně bude třeba řešit situaci se zaměstnavatelem, k tomu naleznete informace na naši stránce zde (mimosoudní řešení sporů) a zde (soudní řešení sporů).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

7.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS