Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nemocenská, žádost o invalidní důchod a ukončení pracovního poměru

Chtěla bych Vás požádat o radu. Od 25. 5. 2008 jsem v pracovní neschopnosti. Jelikož mám před operací a dlouhou pooperační léčbou, můj lékař mi doporučil zažádat si o invalidní důchod. A to jsem také učinila. Protože doba vyřizování invalidního důchodů trvá minimálně 3 měsíce, nevím, jak mám dále postupovat, abych neudělala chybu. Nemocenské dávky mi budou vypláceny do 24. 5. 2009. Mimo jiné ačkoli jsem byla v pracovní neschopnosti, bylo mi sděleno už v říjnu 2008, že jsem k 1. 10. 2008 propuštěna s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Poté mi bude vyplaceno odstupné v délce 3 měsíců. Zatím ale podepsáno nemám nic. Ptám se tedy, musím-li ukončit pracovní poměr dohodou já a nahlásit se na úřad práce, než bude invalidní důchod vyřízen? Nebo pracovní poměr nerozvazovat a požádat zaměstnavatele o neplacené volno? O odstupné bych přijít nechtěla, ale zdraví je přednější. Jak správně bych měla v mém případě postupovat, než se invalidní důchod vyřídí? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve by bylo dobré si vyjasnit, jak jste na tom se svým pracovním poměrem. Píšete totiž, že jste byla v říjnu 2008 propuštěna. Avšak zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti je v tzv. ochranné době a zaměstnavatel mu nesmí dát výpověď. Jedinou výjimkou je výpověď z důvodu organizačních změn, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, nebo přemísťuje-li se nebo jeho část. Tato situace pravděpodobně u Vás nenastala, je proto spíše možné, že Vám zaměstnavatel předložil k podepsání dohodu o ukončení pracovního poměru, kterou jste zatím nepodepsala a tudíž Váš pracovní poměr nadále trvá. Na rozdíl od výpovědi ze strany zaměstnavatele v případě dohody je nutný i Váš souhlas. Záleží tedy na Vašem posouzení, jak se bude nadále vyvíjet Váš zdravotní stav a zda předpokládáte návrat do práce, nebo zda pro Vás bude výhodnější pracovní poměr dohodou ukončit a nechat si vyplatit odstupné.

Jako dočasně práce neschopná nemůžete být ze zákona evidována jako uchazečka o zaměstnání na úřadu práce. Mohla byste být zaevidována v případě, kdyby skončila Vaše dočasná pracovní neschopnost a rozhodnutím úřadu práce byste mohla být uznána „osobou zdravotně znevýhodněnou“. To je osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Existuje více druhů dávek sociálního zabezpečení a jiných druhů pomoci, určených lidem ve špatném zdravotním stavu, kteří nejsou schopni práce nebo je tato jejich schopnost omezena.  Na vhodná řešení nepříznivé životní situace je možné se dále informovat na sociálním odboru v obci místa bydliště.

Vaše Férová nemocnice

22.4.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS