Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nesouhlas lékaře se zahraniční dovolenou pacienta

Dobrý den, mám následující problém: syn trpí afektovým onemocněním - depresemi. Nemá žádná zdravotní omezení, nebo jsme alespoň až doposud na žádná nenarazili. V létě máme jet na zahraniční dovolenou. I když byl odborný lékař o této cestě informován, nic nenamítal. Nyní, když už je cesta objednaná a zaplacená, nám bylo náhle sděleno, že lékař cestu výslovně nedoporučuje a pokud se synův stav během cesty zhorší, nevztahuje se na něj zákonné pojištění. Opravdu existuje zákon, který určuje způsob nebo délku cesty u nemocných a opravdu se vyžaduje při ošetření souhlas odborného lékaže s cestou?

Odpověď:

Dobrý den,

nevíme, zda je Váš syn nezletilý a Vy jste jeho zákonní zástupci či nikoliv. To však pro zodpovězení dotazu není rozhodující.

Pro cestování nemocných lidí obecně není třeba souhlasu lékaře. Lékař má právo Vás v cestování omezovat pouze v případě, kdy je pojištěnec v dočasné pracovní neschopnosti. V případě cesty do zahraničí v tomto případě nestačí jen kladné stanovisko ošetřujícího lékaře, ale je nutný souhlas Okresní správy sociálního zabezpečení. To je jediný případ, kdy je pro pacienta stanovisko lékaře závazné. Dalším případem by mohla být situace, kdy je pacient nebezpečný sobě nebo svému okolí, ale předpokládáme, že o takovou situaci se nejedná.

Upozornění lékaře, že cestu nedoporučuje, má pouze lékařsko-informativní charakter a nemá žádné právní následky. Lékař má povinnost informovat pacienta o jeho zdravotním stavu a případných rizicích. Rozhodnutí o cestě je však na Vašem synovi, případně na Vás, pokud jste jeho zákonní zástupci.

Jinak při cestě do zahraničí se na Vašeho syna vztahuje ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, které říká, že: „Ze zdravotního pojištění se pojištěncům uhradí též částka, kterou vynaložili na nutné a neodkladné léčení, jehož potřeba nastala během jejich pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky.“ V zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru se zdravotní péče poskytuje za stejných podmínek jako občanům daného státu. Jinak může být poskytování zdravotní péče také upraveno mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou a zemí, do které cestujete. Pokud tedy  během zahraničního pobytu vyvstane potřeba nutného a neodkladného léčení, ať už souvisí s depresemi či nikoliv, vznikne právo pojištěnce z výše uvedeného zákona bez ohledu na to, zda cestu ošetřující lékař doporučil nebo ne. Aby však pojištěnci byla uhrazena plná výše vzniklých nákladů, je nutné uzavřít cestovní připojistění.

Doporučení lékaře by mohlo být právně relevantní v případě soukromě sjednané pojistné smlouvy (např. úrazové pojištění apod.), ve které je pojistné plnění podmíněno dodržováním doporučení lékaře.

Vaše Férová nemocnice

11.5.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS