Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nesouhlas se změnou stupně Invalidního důchodu

Dobrý den. Mám vrozenou vadu - rozštěp močového měchýře. Minulý rok sem šel na operaci - svedení močovodů do střev. 3 roky sem pobíral invalidní důchod třetího stupně. 19.12.2018 mi byl snížen na 2. stupeň. Chodím do práce - výpomoc na základní škole. Momentálně to vypadá tak, že mám celodenní průjmy, takže používám inkontinenční pomůcky. Když sem byl posudkového lékaře tak říkal něco vtom stylu, že ten třetí stupen nemůže udržet. Chci se zeptat, jestli se s tím dá něco dělat. Děkuji.

 

Extrofiliecz

Odpověď:

Dobrý den,

o přiznání invalidního důchodu (či změně jeho stupně) nerozhoduje posudkový lékař ale na základě jeho posudku Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Po té co obdržíte rozhodnutí ČSSZ, můžete proti němu podat námitky. Námitky se podávají u orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy přímo u ČSSZ, nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). O námitkách rozhoduje ČSSZ.

Jaké náležitosti musí námitky mít?

Námitky je nutné podat písemně do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Co se týče dalších náležitostí námitek, musí v nich být uvedeno:

  • kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování),
  • které věci se týká (že se jedná o námitky proti rozhodnutí toho a toho orgánu, číslo jednací, datum vyhotovení)
  • co se navrhuje (zrušení rozhodnutí, případně změna rozhodnutí, kdy Vám bude změněna výše pracovní neschopnosti ze 45% na 55%, včetně odůvodnění).
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno (ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ)
  • podpis.

Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení – absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je tedy nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby. Žalobu v soudním řízení správním lze podat do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o námitkách u místně příslušného krajského soudu (v případě Prahy u Městského soudu v Praze).

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7124. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

20.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS