Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nesprávně diagnostikovaný tumor

Dobrý den! Obracím se na Vás s prosbou o radu. Několik let jsem se léčila na tachykardii. I přestože jsem měla určité potíže, lékař  mi tvrdil, že jsem jinak zdravá. Pak jsem změnila lékaře a ten mně poslal na kardiologii. Kardiolog mi řekl, že mé potíže nesouvisí se srdcem, a že si toho prostě nemám všímat. Při preventivní prohlídce jsem měla nález v moči, a tak mně praktická lékařka posla na UZ. Ten prokázal nález masivního tumoru na nadledvině. Po několika týdnech nejrůznějších vyšetření mi byla stanovena diagnoza Feochromocytom. Letos jsem podstoupila těžkou a komplikovanou operaci, která mně málem stála život. Nyní se potýkám s pooperačními komplikacemi-punkce pleurálního výpotku a hematom v místě operační rány.Od prosince 2008 jsem v pracovní neschopnosti, která zřejmě potrvá delší dobu. Zajímalo by mně, jaká práva v tomto případě mám a zda mohu požádat o částečný důchod. Velmi Vám děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na částečný invalidní důchod má osoba, která se stala částečně invalidní a získala potřebnou dobu pojištění.

Osoba je částečně invalidní, jestliže její schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33%. Posuzování zdravotního stavu provádí okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa bydliště. Při posuzování se vychází ze zdravotního stavu doloženého výsledky vyšetření, ze schopnosti osoby vykonávat práci, přihlédne se k práci, kterou osoba vykonávala předtím, k dosaženému vzdělání, schopnosti rekvalifikace, atd.

Osoba je částečně invalidní také v případě, jestliže jí nepříznivý zdravotní stav značně stěžuje obecné životní podmínky (např.hluchota, ztráta řeči, omezená schopnost chůze po amputaci, atd.). Potřebná doba pojištění je pro pojištěnce ve věku:
•    do 20 let méně než jeden rok,
•    od 20 do 22 let jeden rok,
•    od 22 do 24 let dva roky,
•    od 24 do 26 let tři roky,
•    od 26 do 28 let čtyři roky,
•    nad 28 let pět roků.
Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity.
Nevyžaduje se v případě, že invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Žádost o částečný invalidní důchod je nutné podat na předepsaném tiskopisu příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Z vašeho dotazu dále vyplývá, že máte zato, že lékaři nesprávně diagnostikovali Váš zdravotní stav - neodhalili tumor na nadledvině.  Jestliže má pacient pocit, že při jeho léčení nepostupoval lékař správně, nebo dokonce zanedbal povinnou péči, je možné stěžovat si na  postup lékaře a žádat jeho prošetření. Lze podat stížnost vedoucímu zdravotnického zařízení, kde lékař pracuje; zřizovateli zdravotnického zařízení nebo zdravotní pojišťovně. Více o podávání stížností se dozvíte zde (na www.ferovanemocnice.cz)

V případě, že lékař nepostupoval správně a v důsledku toho došlo u pacienta ke zdravotním komplikacím nebo ke zhoršení zdravotního stavu, lze požadovat náhradu vzniklé újmy, a to i v občanskoprávním soudním řízení.

Vaše Férová nemocnice

14.3.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS