Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí pracovnězdravotní prohlídky zaměstnancem

Vážení,
je mi 86 let a jako důchodkyně přednáším na soukromé vysoké škole. Plním tam své povinnosti po léta bez absencí. Sama se starám o svůj zdravotní stav a dokladem je můj věk. Ani obvodního lékaře nemám. Nechci se podrobovat vyšetření, neboť plním své fyzicky zcela nenáročné úkoly. Jsem schopná přednášet řadu hodin nepřetržitě. Naopak mě práce drží v dobrém zdravotním stavu. Nechci však také, aby trpěl zaměstnavatel. Moje otázka zní, zda je možné, abych tedy např. ohlásila konec svého pracovního poměru na konec školního roku, nebo alespoň do pololetí, a proto už se nebyla nucena podrobit prohlídce. Další otázka: u částečného pracovního poměru nebo dohodě o provedení práce není povinnost prohlídky?

 

Děkuji

 

ne

Odpověď:

Dobrý den,

podle § 56 zákona o specifických zdravotních službách má každý zaměstnanec, respektive uchazeč o práci povinnost absolvovat pracovnělékařský prohlídky, včetně té vstupní, před uzavřením pracovní smlouvy. Výjimkou jsou uchazeči o práci vykonávanou na základě dohod o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, kteří se musejí prohlídce podrobit jen v zákonem zvláště stanovených případech. Stávající zaměstnanci musejí v pravidelných intervalech absolvovat periodické prohlídky, u administrativních prací je interval stanoven na 6 let, u zaměstnanců starších padesáti let pak na 4 roky.

Pracovnělékařskými prohlídkami jsou vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci, výstupní lékařská prohlídka a lékařská prohlídka po skončení rizikové práce.

Zákon přímo s porušením této povinnosti nespojuje sankci, nicméně výkladem lze dospět, že nesplnění této povinnosti může mít pro zaměstnance nepříznivé důsledky. 

Pokud zaměstnanec neplní uvedené povinnosti, které jsou mu zákony uloženy v souvislosti s pracovnělékařskými službami, může se dopustit porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Podle závažnosti tohoto porušení se může jednat o méně závažné porušení, závažné porušení nebo porušení zvlášť hrubým způsobem. Podle intenzity tohoto porušení může zaměstnavatel využít oprávnění, které mu v této souvislosti dává zákoník práce, a to v ustanoveních o skončení pracovněprávního vztahu.

V určitých případech, pokud zaměstnanec neplní své povinnosti podrobit se pracovnělékařské prohlídce či splnit povinnosti s tím související, může nastoupit právní domněnka o jeho zdravotní nezpůsobilosti k práci podle ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. (např. § 43 odst. 7 citovaného zákona). Takový zaměstnanec, pokud je na základě právní domněnky zdravotně nezpůsobilý k práci může být posouzen zaměstnavatelem tak, že nesplňuje předpoklady stanovené právní předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce a může mu být dána výpověď ( § 52 písm. f) zákoníku práce).

Pokud zaměstnavatel nemá lékařským posudkem ověřenou zdravotní způsobilost zaměstnance ke konkrétní práci, ač to zákony vyžadují, pak ho nemůže ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce pověřit výkonem práce.

Na Vaši otázku je možné odpovědět tak, že i bez toho, abyste skončila pracovní poměr Vy, Vám může dát výpověď i zaměstnavatel , a to z důvodu, že nesplňujete požadavky pro řádný výkon práce.

V případě dohody o provedení práce je pracovnělékařská vstupní prohlídka povinná, jestliže má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní prohlídku vyžadovat též, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7018. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

12.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS