Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí prodloužení nemocenských dávek

Dobrý den, jsem cca tři a půl měsíce po operaci krční páteře (titanová náhrada obratle c6). Čeká mne ještě vyšetření magnetické rezonance páteře bederní (potíže s chůzí). Celkově moje schopnost vykonávat jakoukoli činnost je dosti omezena. Paní doktorka z posudkové komise mi odmítá prodloužit dávky nemocenské, a žádost o invalidní důchod ani nepodávám (vím naprosto přesně, jak by to dopadlo). Za rady a případnou pomoc velice děkuji.

 

agostini

Odpověď:

Dobrý den,

zákon o nemocenském pojištění v § 27 uvádí, že i po uplynutí podpůrčí doby lze vyplácet nemocenské na základě žádosti pojištěnce. Musí však být splněna podmínka, že podle vyjádření posudkového lékaře lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti (např. k jednodušší práci). O takové žádosti rozhodne okresní správa sociálního zabezpečení a určí zároveň dobu, po kterou Vám budou dávky vypláceny. Žádost lze podat i opakovaně, ale uplatní se maximální doba 350 dní.

Proti každému takovému rozhodnutí se můžete odvolat, avšak musíte být lékařkou ponechána v pracovní neschopnosti. Žádost o prodloužení výplaty tedy můžete podávat opakovaně, i v případě, kdy Vám byla předchozí žádost zamítnuta.

Pokud Vám nebude přiznán nárok na prodloužení nemocenských dávek ani po Vašem opakovaném dožádaní, můžete také zvážit žádost o uznání invalidního důchodu.  Žádost o invalidní důchod  můžete podat i v průběhu nemocenské.

Získat invalidní důchod je možné pouze po splnění následujících podmínek:

  • pojištěnec ještě nedosáhl věku 65 let

  • pojištěnec je invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni invalidity

  • pojištěnec získal potřebnou dobu pojištění nebo jeho invalidita vznikla následkem  pracovního úrazu nebo  nemoci z povolání

  • pojištěnec nesplnil podmínky pro přiznání starobního důchodu

  • pojištěnec nedosáhl ještě důchodového věku, pokud mu byl starobní důchod přiznán

Zda máte nárok na invalidní důchod musí posoudit okresní správa sociálního zabezpečení. Více informací o nároku na invalidní důchod naleznete zde.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7095. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

19.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS