Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Posouzení rizika

Dobrý den,


na základě jakého ustanovení odmítají praktičtí lékaři potvrzovat vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců zařazených do kategorie práce 1, pokud je v žádance uvedeno riziko "řidič referent?"
Hledala jsem v zákoně 373/2011 i ve vyhlášce 79/2013, ale bez úspěchu.


Děkuji za odpověď.
 

ADA

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše otázka směřuje na problematiku vstupních lékařských prohlídek u takzvaných řidičů referentů, tj. řidičů referentských vozidel, tedy osob, u kterých sice není řízení motorového vozidla druhem práce, ale výkon jejich práce pro zaměstnavatele s sebou přináší nutnost řízení motorového vozidla.

U těchto zaměstnanců bude poskytovatel příslušný k provedení vstupní prohlídky určen na základě kritéria obvyklosti řízení motorového vozidla jako součásti práce, kdy dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 06. 2013, č. j. 20651/2013, se za zaměstnance, jejichž obvyklou součástí výkonu práce je řízení motorových vozidel, považují takoví zaměstnanci, kteří motorové vozidlo používají pravidelně při samotném výkonu své práce, přičemž naopak mezi takové zaměstnance nejsou zařazování takoví, kteří pouze využívají služební vozidlo k cestě do a z práce či kteří služební vozidlo používají k výkonu práce samotné pouze příležitostně. V případě zaměstnanců obvykle užívajících motorové vozidlo jako součást jejich práce provede vstupní lékařskou prohlídku vždy smluvní poskytovatel zaměstnavatele (tedy není možné, aby vstupní prohlídku provedl praktický lékař takových zaměstnanců). Stejně tak provede vstupní lékařskou prohlídku smluvní poskytovatel zaměstnavatele v případě těch řidičů referentských vozidel, kteří do nebo z místa výkonu práce přepravují další osoby.

Zaměstnavatel má povinnost zajistit Vámi zmiňované pracovně-lékařské prohlídky prostřednictvím svého závodního lékaře (dnes označovaného jako poskytovatele pracovně-lékařských služeb), se kterým má uzavřenou písemnou smlouvu

Zaměstnanci zařazení do 1. kategorie je mohou absolvovat u svého praktického lékaře. Vždy však záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, jakého z lékařů určí. Volba zaměstnance zde nehraje žádnou roli. Pokud tedy zaměstnavatel určí, že se zaměstnanec podrobí pracovně-lékařské prohlídce u závodního lékaře/poskytovatele, je zaměstnanec povinen tento pokyn uposlechnout a k tomuto lékaři se dostavit - a to i v případě, že by chtěl jít ke svému praktikovi.

Pokud jste zaměstnancem zařazeným do 1. kategorie, nemusel byste výlučně absolvovat periodickou prohlídku u závodního lékaře, s nímž má váš zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu. Můžete se této prohlídce podrobit i u svého praktického lékaře, avšak pouze za podmínky, že se na takovém postupu se zaměstnavatelem dohodnete a váš zaměstnavatel vašeho lékaře o prohlídku písemně požádá. Svobodná volba lékaře se v tak tomto případě neuplatňuje.

Danou problematiku § 54 zákona č. 373/2011 Sb., odst. 2 písm. b) a prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška  o  pracovně-lékařských  službách  a některých druzích posudkové péče. Pokud jste zaměstnanec, pro kterého je řízení motorového vozidla vykonáváno jako obvyklá součást výkonu práce, musí být lékařská prohlídka provedena u smluvního lékaře (a to z důvodu, že součástí práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem). Interval lékařských prohlídek je potom 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za  4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7016. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

12.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS