Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Postup OSSZ při kontrole režimu práce neschopného

Dobrý den, obracím se na Vás o radu. Jsem v invalid. důchodu 2. stupně, léčím se s depresivní poruchou cca 6 let. Nyní jsem opět dlouhodobě nemocná, kromě depresí ještě marodím s tenisovým loktem. Od té doby jsem v PN více než v práci. Tentokrát jsem poprvé neslyšela zvonek, když u mě byla kontrola z OSSZ. Poté, co jsem našla lístek ve schránce, jsem se hned dostavila na OSSZ k podání vysvětlení. Beru antidepresiva a Neurol. Trpím poruchou spánku, po lécích jsem tak utlumená, že neslyším zvonek. Naivně jsem si myslela, že to musí každý pochopit. Bylo mi sděleno, že mám smůlu. Je přede mnou ještě operace, jsem ze své situace už tak dost zoufalá, k tomu stále bojuji s financemi, jsem samoživitelka, mám studující dceru a syna ve střídavé péči. Nevím, co si počít, snad další měsíce spát u dveří?? K tomu se ani nikde nemohu dočíst, zda je povinností OSSZ sdělit, kdy u mě vlastně zvonili. Možná jsem byla kouřit na balkoně. Přes léto jsem tam trávila hodně času. Je pro mě frustrující být zavřená v bytě. Opravdu přemýšlím o sebevraždě. Když člověk nemá peníze a známé, je vlastně na odpis. Celý život pomáhám druhým a když potřebuji pomoc já, mám smůlu.
Dočetla jsem se, že psychiatr může podat žádost o neomezené vycházky. Ale i to musí schválit OSSZ. Zkusím to, ale i tak si nemohu být jistá výsledkem. Často v noci bdím a přes den usnu a nevím nic.
Co mám dělat?
Děkuji a zdravím

Šveska

Odpověď:

Dobrý den, 

podle § 64 odst. 1 písm. a), b) a f) zákona o nemocenském pojištění (dále jen ZNP) je povinností dočasně práce neschopného mj. 

-       dodržovat stanovený režim, tj. zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek,

-       umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a v rozsahu uvedeném v § 65 odst. 2 písm. c) též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,

-       oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění, popřípadě zaměstnavateli, pokud kontrolu provedl zaměstnavatel, důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po dni této kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl.

Právo OSSZ ke kontrole dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného je pak zakotvena v § 76 ZNP. 

Ve Vašem dotazu zmiňujete, že kontroly OSSZ si nejste vědoma, protože jste neslyšela zvonek, a také že hned poté, co jste se o ní dozvěděla, jste se bez prodlení dostavila na OSSZ k podání vysvětlení. Dle webových stránek ČSSZ platí, že v případě, že kontrolor dočasně práceneschopného pojištěnce nezastihne na uvedené adrese, písemným oznámením ho vyzve, aby kontaktoval příslušnou OSSZ. Následně jsou objektivně vyhodnoceny důvody, proč nemocný nebyl zastižen. Potvrdí-li se porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, zahájí OSSZ správní řízení. Jeho výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. 

Váš postup, kdy jste kontaktovala OSSZ za účelem podání vysvětlení, byl tedy správný, ovšem vyhodnocení důvodů, pro které jste nebyla na uvedené adrese v době kontroly zastižena, je čistě na posouzení pracovníků OSSZ. 

Na webových stránkách ČSSZ je rovněž uvedeno, že pod pojmem nutné součinnosti při kontrole se rozumí i povinnost viditelně označit bydliště jmenovkou a zajistit funkční zvonek či přístup ke dveřím, aby jej kontrola mohla kontaktovat.

Postup OSSZ při provedené kontrole je tedy zcela v souladu se zákonem a v takovém případě lze do budoucna doporučit pouze kladení většího důrazu na součinnost při prováděné kontrole, abyste se vyhnula případným nepříjemným následkům, ke kterým může nedostatečná součinnost vést.

Co se týká neomezených vycházek, ty jsou upraveny v § 56 odst. 6 ZNP, kde je stanoveno, že je může ošetřující lékař výjimečně povolit v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek. Jak píšete, tuto možnost musí předem písemně odsouhlasit příslušný orgán nemocenského pojištění, a to na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Pokud by Vám byl stanoven tento režim, měla byste možnost si volit dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Neomezené vycházky lze povolit nejvýše na dobu 3 měsíců, lze je ale takto povolit i opakovaně. To, zda Váš zdravotní stav splňuje podmínky pro povolení neomezených vycházek, je na posouzení Vašeho lékaře. 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7006. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

Vaše Férová nemocnice

 

16.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS