Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Invalidní důchod.

Dobrý den, po prodělané rakovině, nyní v remisi, mně byla diagnostikována po zanedbané panické poruše generalizovaná úzkostná porucha.
Mám teoreticky nárok na částečný invalidní důchod?
Děkuji

Vlado

Odpověď:

Dobrý den, 

nárok na invalidní důchod je upraven v § 38 a násl. zákona o důchodovém pojištění, podle kterého má nárok  na invalidní důchod ten, kdo se stal invalidním a získal potřebnou dobu pojištění stanovenou též tímto zákonem. Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje, pokud vznikla invalidita v důsledku pracovního úrazu. Zákon také neumožňuje získání invalidního důchodu osobám, které už dosáhly 65 let a těm, kteří splnili podmínky pro starobní důchod nebo jim byl starobní důchod přiznán. 

Invaliditu zákon definuje jako pokles pracovní schopnosti o 35% z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Při posuzování poklesu pracovní schopnosti se přihlíží zejména k těmto skutečnostem:

- zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost,

- zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav,

- zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován,

- schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával,

- schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %,

- v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Tyto skutečnosti posoudí posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení na základě doložených lékařských zpráv. Podle poklesu pracovní schopnosti, pak určí stupeň invalidity na první (pokles o 35% - 49%), druhý (pokles o 50 - 69%), nebo třetí (pokles min. o 70%). Dle stupně přiznané invalidity se určuje výše invalidního důchodu. 

Dle § 40 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění se potřebná doba pojištění liší podle věku pojištěnce.  Ve věku:

-  do 20 let méně než jeden rok,

-  od 20 let do 22 let jeden rok,

-  od 22 let do 24 let dva roky,

-  od 24 let do 26 let tři roky,

-  od 26 let do 28 let čtyři roky a

-  nad 28 let pět roků.

Podmínka potřebné doby pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z 10 roků před vznikem invalidity. U lidí starších 38 let je při nesplnění této podmínky možné splnit podmínku potřebné doby pojištění 10 let v období posledních 20 let před vznikem invalidity.

Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období 10 let dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky. 

Více se o invalidních důchodech můžete dozvědět zde

S pozdravem 

Vaše Férová nemocnice

8.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS