Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nárok na invalidní důchod v šestnácti letech

Dobrý den, mám 18 letého syna, který ve 13 letech prodělal těžké aneurysma mozku a od té doby je upoután na lůžko. Byl mu přiznán plný invalidní důchod 3. stupně od jeho dovršení 18 let. Dozvěděla jsem se, že by mu mohl být přiznán důchod od 16 let, ale protože prý navštěvoval praktickou školu (jednou týdně k nám docházela logopedka a ergoterapeutka) tak na to nemá nárok, jelikož se soustavně nepřipravoval na budoucí povolání. Ale to nemohl,když přeci těžce onemocněl. Nějak tomu verdiktu nerozumím. Prosím, má můj syn nárok od 16 let na invalidní důchod, když onemocněl ve 13 letech a předtím byl naprosto zdravý a veselý kluk, který chodil do normální základní školy? Děkuji za odpověď.

Liba

Odpověď:

Dobrý den,

je pravda, že důchodově pojištěny jsou i osoby, které ještě nedovršily věk osmnácti let, ukončily však již povinnou školní docházku (typicky to bývá věk šestnáct let) a buď se připravují na budoucí povolání studiem na střední či vysoké škole. Do tohoto okruhu však spadají i zdravotné postižené osoby, které se na zaměstnání přípravují v jiném typu zařízení, mezi které podle našeho názorů praktická škola patří. Záleží na okolnostech a dalších podrobnostech kolem synova zdravotního stavu a situace, ale invalidní důchod patrně mohl synovi náležet ještě před dosažením zletilosti.

Bohužel to však v současnosti již nic na situaci vás a vašeho syna nezmění. Nelze zpětné přiznat důchod, o který nebylo požádáno. V případě, že jste o ně v minulosti již žádali, ale ze zmiňovaných důvodů nebyl přiznán, bylo by zamítavé rozhodnutí možné řešit opravními prostředky směrujícími vůči úřadu, v současné době - po dvou letech - by byla jakákoli obrana neúčinná. Synovi tak nyní náleží invalidní důchod třetího stupně, který mu byl ve věku osmnácti let řádně přiznán.

V případě dalśích dotazů vám doporučujeme obrátit se i na organizaci Liga vozíčkářů, která se právům zdravotně postiźených lidí a jejích sociálního zabezpečení zabývá blíže. Férová nemocnice se naopak věnuje spíše právům pacientů u lékařů a v nemocnicích.

Vaše Férová nemocnice

1.9.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS