Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nemocenská u cizince na konci/začátku kontraktu

Dobrý den,
přítel, cizinec = EU, marodil od 24.9.2017 do 14.9.2017. Byl hospitalizován. Pracuje na 12 směny a měl směnu zaměstnavatele: ze zprostředkovatelské společnosti přešel pod hlavní společnost. Práci něměnil, seděl na stejném místě, dělal to samé, co předtím, ale už nebyl kontraktor na dobu neomezenou, ale zaměstnanec na dobu neomezenou. Změna proběhla k 1.10.2017.
Neschopenky byly vystaveny dvě: jedna do konce září a druhá od začátku října.
První firma prohlásila, že platy jsou uzavřené už bez nemoci a že je už nechtějí otvírat". Vzhledem k tomu, že pracuje na směny, tak zaměškal jen dva pracovní směny v září. Tzn. dostal plat, jak kdyby nemarodil. Nevím, co udělali s neschopenkou. Druhá firma prohlásila, že pracovní poměr začal až s nástupem do práce, tzn 15.9. a tudíž nemusí platit za přítele nemocenské a sociální dávky.
Výsledky jsou dva: nedostal proplacenou nemocenskou a nemocnice, kde ležel se začala dožadovat proplacení provedených zákroků, protože zjistili, že na VZP je nahlášen až od 14.9.
Můžete mi prosím poradit, kde se stala chyba a co se s tím ted dá delat?
Děkuji a přeji fajn den.

Barbora

Odpověď:

Dobrý den,

zaprvé je nutné definovat váš původní pracovní poměr. Český právní řád s pojmem kontraktor nepracuje a v zásadě ho ani nezná. Je tedy nutné ho podřadit pod institut, který české právo zná.

Nabízejí se dvě možnosti. První je, že jste byl osobou samostatně výdělečně činnou a byl jste najatý jako externí dodavatel určité činnosti. V takovém případě byste musel zdravotní pojištění odvádět sám.

Druhá možnost je, že jste byl zaměstnán u zprostředkovatelské agentury, která dodávala pracovní sílu jednotlivým firmám. V takovém případě by za Vás zdravotní pojištění odváděla agentura.

Nejpravděpodobnější je dle mého názoru, že jste byl agenturním zaměstnancem. V takovém případě je nutné vědět v jakém poměru jste byl k agentuře. Jestli jste byl zaměstnán nebo jste pracoval na dohodu o pracovní činnosti.

Pokud jste byl zaměstnanec, agentura za vás odváděla zdravotní pojištění automaticky ode dne nástupu do zaměstnání. Pokud jste pracoval pro agenturu na základě dohody o pracovní činnosti, pak za vás agentura odváděla zdravotní pouze v případě, že váš příjem převýší 2 500 Kč. (§5 zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění)

Pokud tedy bylo odváděno zdravotní pojištění máte nárok na nemocenskou. Tím, že agentura odmítla vyplácet nemocenskou porušuje své povinnosti zaměstnavatele. Je tedy možné informovat inspekci práce, která provede kontrolu zaměstnavatele. Pokud chcete, aby vám byla vyplacena nemocenská, můžete doručit potvrzení od lékaře přímo Okresní správě sociálního pojištění. Nemocenská může být vyplacena i zpětně.

Datumy, které v dotazu uvádíte mi popravdě nedávají smysl. Předpokládám, že došlo k překlepu, kdy nemoc trvala od 29. 9. 2017 do 14. 10. 2017 a ne od 29. 9. do 14. 9.

Pokud tomu tak je, pak pracovní závazek skutečně vznikl až skutečným nástupem do práce, tedy 15. 10. 2017.

Nicméně podle zákonu o nemocenském vzniká nárok na výplatu náhrady mzdy od zaměstnavatele až po 4. pracovní den (§ 192 zákoníku práce). Tedy ve vašem případě by to bylo až ve středu 4. 10., kdy už jste však nebyl zaměstnancem. Poté nárok na nemocenské vniká 15. dnem trvání pracovní neschopnosti. (§ 26 zákona o nemocenském pojištění) To by ve vašem případě bylo 14. 10., tedy pouze za tento jediný den vám náleží nemocenské.

Co se týče vyjádření VZP, že pojištění vzniklo až 15. 10., důvody jsou možné dva. Zaprvé jako pracovník na dohodu o pracovní činnosti jste neměl výdělek převyšující 2 500 Kč a tedy jste nebyl účasten na zdravotním pojištění. Nebo Váš výdělek převyšoval 2 500 Kč, ale váš zaměstnavatel (agentura) opomněl odvádět zdravotní pojištění.

Doporučuji se obrátit na agenturu a informovat se, o tom, zda-li odváděli zdravotní pojištění. Pokud ne, kontaktujte pojišťovnu, informujte ji o tom, že zaměstnavatel za Vás neplatil zdravotní pojištění.

Skutečnost, že jste byl zaměstnán a že Váš příjem přesáhl 2 500 Kč, budete muset prokázat. Proto doporučuji předložit pojišťovně dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu i například s výplatními páskami.

VZP pokud prokážete, že zaměstnavatel neodváděl zdravotní, i když měl, doměří zaměstnavateli pojistné i s úrokem, ale Vám žádný dluh nevznikne.

S pozdravem                   

Vaše Férová nemocnice

 

18.4.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS