Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přítomnost na pracovišti

Dobrý den,

mám dotaz, zda kolegyně, která je na pracovní neschopnosti může v nepřítomnosti ostatních kolegů chodit na své pracoviště - tajně, aby ji nikdo neviděl. Má vycházky, ale do práce chodí asi večer, kdy zde nikdo není. Sama to přiznala, že tam již několikrát byla, ale proč, to nám nesdělila. Máme dotaz, zda je přípustné, aby v době, kdy je nemocná a má vycházky se potulovala po svém pracovišti bez přítomnosti a souhlasu či informovanosti svého nadřízeného v době, kdy tam nikdo není.

Děkuji za odpověď.

evelýna

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se dotýká dvou institutů práva, tedy nastíníme situaci postupně pro každý z nich.

To, že je Vaše kolegyně v režimu dočasně práce neschopného, pro ni znamená, že se musí zdržovat v místě svého pobytu a opouštět jej může jen v rozsahu vycházek stanovených lékařem. Tyto vycházky mohou být stanoveny mezi 7. až 19. hodinou. Není tedy v zásadě možné, aby pacientka opouštěla místo pobytu po 19. hodině. Jedinou možností by mohlo být, pokud by měla pacientka pro náročnost léčebného plánu problémy s dodržováním vycházek, aby si sama volila dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu podle § 56 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění.

Další otázkou je, zda se může zdržovat na pracovišti mimo pracovněprávní dobu. Obecně lze říci, že zaměstnanec by se neměl zdržovat mimo pracovní dobu na pracovišti zaměstnavatele, pokud k tomu nemá souhlas. Takovéto jednání by bylo možno vnímat jako práci přesčas, a tu lze vykonávat pouze na pokyn zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. Daná problematika bývá zpravidla upravena ve vnitřním předpisu zaměstnavatele nebo v pracovní smlouvě.

Tím, že se vaše kolegyně během dočasné pracovní neschopnosti pobývá na pracovišti bez souhlasu zaměstnavatele, se může dopouštět porušení pracovní nekázně a může jí hrozit pracovněprávní postih. Jestliže pracoviště navštěvuje mimo dobu vycházek, hrozí jí sankce v podobě odebrání nebo snížení nemocenské.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

4.4.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS