Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Vyhrazená parkovací místa pro držitele průkazu ZTP

Dobrý den,

můj otec ve věku 83 let trpí esenciálním tremorem, který mu v současné době velice omezuje pohybové možnosti. Bydlíme ve společné domácnosti a starám se o něj. Ráda bych se zeptala na možnost zajištění parkovacího místa před domem, kde bydlíme, aby byl jeho přesun kamkoliv jednodušší. Kdo mi pomůže s udělením parkovacího místa?

Děkuji

Hanka

Odpověď:

Dobrý den,

v prvé řadě si dovolíme upozornit na skutečnost, že problematika řešení parkovacích míst není předmětem poradenské činnosti Férové nemocnice. Přesto se Vás pokusíme nasměrovat správným směrem, a to na příslušné orgány, které se věnují problematice vyřizování parkovacích míst.

Obecně se  na úpravu parkovacích míst (a stejně tak těch vyhrazených) vztahuje zákon o pozemních komunikacích. V § 25 je uvedeno, že je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace. Vlastníkem dotčené pozemní komunikace (místní komunikace) je obec. Silničím správním úřadem je obecní úřad. K tomuto silničnímu orgánu podáte žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP, čímž zahájíte správní řízení.

Dále dle zákona o místních poplatcích (konkrétně § 4), se za užívání veřejného prostranství vybírá poplatek. Do tohoto užívání spadá i zřízení parkovacího místa. Ve Vašem případě je nutno dodat, že  osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) jsou od poplatku osvobozeny, a to dle § 4 odst. 3 téhož zákona.

  • TIP: zkuste se podívat na webové stránky Vašeho města, jestli náhodou nemají zveřejněný postup, jak postupovat při vyřizování žádosti o zřízení parkovacího místa. Příkladmo lze uvést webové stránky statutárního města Olomouc (zde).

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa Vám poskytnou přímo na "Vašem" silničním úřadě. Rovněž lze využít formuláře, které mají jiná města zveřejněna. Jako příklad uvádíme webové stránky města Ústí nad Orlicí (zde).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

27.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS