Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Hepatitida B pro studenty medicíny

Dobrý den, jsem narozena v roce 1996 a jsem studentka prvního ročníku medicíny nejmenované fakulty. Od Rozalia ani Ligy lidských práv se mi nestačilo dostat právního vysvětlení (jestli můžu něco vůči tomu dělat) a já do termínu 30.5.2016 musela prokázat svou proočkovanost proti hepatitidě B. Byla jsem očkovaná třemi dávkami v dětství (1999), žel jako mnozí mí spolužáci už nebyly mé hodnoty protilátek dostatečné (má hodnota je 4 a musí to být více než 9,9). Sama jsem sepsala žádost o udělení výjimky v očkování, uvedla jsem také to co mi poradila právnička Z. Candigliota, že mám zmínit výhradu svědomí. Dále jsem, bez udání jmen a bez přílišné subjektivity naznačila své důvody. Vyjádřila jsem podezření, že jistě výjimka udělit lze a slušně o to požádala. Jedná se jen o vyhlášku a já si věřím, že lidská práva jsou tomu nadřazena. Bylo mi řečeno, že jsem první, kdo odmítá toto očkování, nicméně si mou žádost fakulta přečetla a právníci vypracovali odpověď. Vážená studentko, Vaší žádosti o udělení výjimky a možnosti vykonávat praxe bez omezení a pokračovat ve studiu bez řádného očkování proti virové hepatitidě typu B nelze vyhovět. Důvody pro něž nelze Vaší žádosti vyhovět uvádím níže. Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B jak jej stanoví vyhl. č. 537/2006, o očkování proti infekčním nemocem, je jedním ze zvláštních očkování podle z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. § 46 tohoto zákona stanoví fyzickým osobám uvedeným ve vyhlášce povinnost podrobit se zvláštnímu očkování a současně povinnost podrobit se před tímto očkováním vyšetření stavu imunity. Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B podle § 9 vyhlášky se tedy provede za podmínek stanovených v odst. 2 u studenta lékařské fakulty. Zákon také stanoví, za jakých okolností se očkování neprovede. Studentka tedy může ke spinění povinnosti postupem uvedeným v opatření děkana č. 9/2015 prokázat: 1) doložením, že titr protilátek proti HBsAg přesahuje 10 IU/litr 2) potvrzením o očkování z Ústavu hygieny a epidemiologie 1.LF UK a dále ještě 3) potvrzení poskytovatele zdravotní péče, že prodělala virovou hepatitidu B 4) potvrzení poskytovatele zdravotní péče, že v jejím případě byla zjištěna trvalá kontraindikace očkování a tuto kontraindikaci náležitě doložit k ověření Ústavu hygieny a epidemiologie 1.LF UK Dle § 62 odst. 2 z.č. 111/1998 Sb. se na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen, čímž je třeba rozumět, že se na tyto vztahy aplikuje úprava zákoníku práce. Jedním z dalších předpisů je i citovaná vyhl. 537/2006 Sb. V souladu s touto úpravou zdravotnická zařízení, kde má probíhat praktická výuka, požadují, resp. musí požadovat, aby studenti byli očkováni podle vyhlášky. V případě studenta, který neprokáže očkování nebo jeho právním předpisem předpokládanou alternativu (dostatečnou hladinu protilátek, trvalou kontraindikaci), fakulta nemůže studentovi umožnit účast na výuce probíhající ve zdravotnických zařízeních. Řekněte mi, prosím, zda se s tím dá ještě něco dělat. Nelíbí se mi, že mě systém nutí se očkovat, obzvlášť, když riziko nakažení pro studenty je minimální (na praxích se sotva do styku s pacienty dostaneme a jsou dodržena hygienická pravidla). Když má někdo kontraindikaci, tak taky může praxi vykonávat bez protilátek. Nevěřím také, že se všichni zdravotníci nechávají přeočkovat, aspoň dle toho, co vím. Navíc, já protilátky mám, jen to nevyhovuje něčí normě. Ví se, že hladina protilátek není ekvivaletní tomu, zda se člověk nakazí nebo ne. Třeba mému tělu ta hodnota 4 stačí. Navíc vím, že některé jiné fakulty hladinu protilátek nevyžadují, stačí dokázat, že člověk v dětství očkován byl (předpokládám ale, že tyto fakulty tak trochu nezákonně potom obchází tu vyhlášku?) a předpokládá se, že protilátky má na celý život (mimochodem i ústav epidemiologie to na svém webu uvádí, jak bude mít člověk po očkování imunitu už na pořád). Navíc nevidím, že by stát nabízel bezpečnou vakcínu, všechny obsahují hliník, a pořád není zajištěn řádný systém odškodnění za nežádoucí účinky. Z těchto důvodů se očkovat nechci nechat, přinejmenším nechci, aby mě někdo násilně nutil již teď. Ani není záruka, že vůbec dostuduji, a třeba si ponesu následky n.ú. do konce života k ničemu. Pokud třeba uvidím, že praxe už je např. v šestém ročníku velmi riziková, a usoudím, že se očkovat chci, klidně to udělám ráda, vždyť jde o mé zdraví. K mému vyjádření, že podle SZÚ se jednalo v roce 2012 vyskytlo méně než 200 případů hep. B, a tedy je riziko nakažení minimální; a dotazu, zda jde o to, abych neohrozila další pacienty v případě, že bych byla nakažená a nevěděla to, mi odpověď dána nebyla. Předpokládám, že zákonu o ochraně veřejného zdraví je to jedno.

Gabriela

Odpověď:

Dobrý den,

napadají nás dva možné postupy, které je možné použít:

1. tvrzení že studenti na praxi v rámci prvního ročníku LF nejsou činní při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat ani nemanipulují se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení - toto tvrzení by bylo vhodné podpořit uvedením informací z popisu předmětu. Vyhláška č. 537/2006 Sb. totiž v § 9 dopadá jen na studenty, kteří provozuji výše uvedené činnosti.

2. vytrvalé brojit proti rozhodnutí fakulty, kterým je Vám bráněno v účasti na praxích a tvrdit, že toto rozhodnutí je diskriminační a v rozporu s Vaším právem na vzdělání. Nicméně tento spor s univerzitou by pravděpodobně vedl k soudnímu řešení a byl by časově i finančně náročný, nicméně mohl by vést až ke zrušení současného znění § 9 vyhlášky č. 573/2006 Sb. Ústavním soudem.

S pozdravem Vaše Férová nemocnice

21.9.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS