Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Hexavakcína 2017

Dobrý den,

zaujala mě novelizace zákona o povinném očkování, která snad přinese možnost očkovat šetrněji schématem 2+1.

Mám 4 měsíčního chlapečka a chtěla bych alespoň odložit očkování na co nejpozději, aby nebyl jeho organismus tak brzy zatěžován látkami, které mu mohou i v budoucnu ublížit. Také mě zaujala možnost využít šetrnějšího schématu 2+1. Je možno jej i v rámci naší legislativy (aby mi ho vzali do školky) naočkovat např. v 9. měsíci
a poté s 2 měsíčním odstupem v 11. měsíci, plus půlroku poté přeočkovat?

Moje pediatrička mi tvrdí, že mi to neproplatí pojištovna, pokud nenaočkuji do 7. měsíce. To mi pojišťovna vyvrátila, prý proplácí v rámci vyhlášky bez problému. Jsem si téměř jista, že mě paní pediatrička bude nutit dalšími podobnými argumenty, o smrti dítěte už jsem si již vyslechla. Navíc paní doktorka preferuje očkování po měsíci, ne s větším odstupem, což by pro tělo mělo také být šetrnější. Jsem pro co nejmenší očkovací zátěž mého dítěte, kterou mi legislativa umožní. 

Co byste mi poradili?

Manka 20017

Odpověď:

Dobrý den,

poslední aktualizace vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem byla provedena vyhláškou č. 40/2006 Sb., s účinností od 1. 4. 2016. V letošním roce byl podán návrh na změnu vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, k tomuto doporučujeme článek uvedený zde, nicméně upozorňujeme, že se stále jedná pouze o návrh. V článku se dočtete mj. o přechodu ze způsobu povinného očkování hexavakcíny ze schématu 3+1 na schéma 2+1.

K Vašemu dotazu ohledně využití schématu 2+1 bychom Vás odkázali na odborné zpracování dotazů týkajících se povinného očkování (zde). Schéma 2+1 znamená to, že se první dvě dávky podávají v intervalu jednoho nebo dvou měsíců podle doporučení výrobců a poslední posilující dávka se podá o dalších šest až dvanáct měsíců později. Intervaly, jaké jste uvedla ve Vašem dotazu, jsou tedy takto možné. Využití schématu 2+1 je také možné, záleží však na typu vakcíny a doporučení jejího výrobce. Je tedy nutné zvolit takovou vakcínu, jejíž výrobce aplikaci schématu umožňuje nebo přímo doporučuje.

Vaše dítě očkované ve schématu 2+1 by mělo být do mateřské školky přijato. K tomuto odkazujeme na článek Ligy lidských práv uvedený zde a odpověď na dotaz z Férové nemocnice zde, ve kterých je dále odkaz na stanovisko Ministerstva zdravotnictví ohledně přijetí dítěte do mateřské školy, pokud je očkované v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a hexavakcínou ve schématu minimálně v dávce 2+1.

Co se týče intervalů mezi jednotlivými dávkami, lékař se musí řídit již zmíněnou vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (vyhláška dostupná zde), ve které je v § 4 uveden interval nejméně jednoho měsíce mezi dávkami (nicméně ve vyhlášce se aktuálně jedná pouze o schéma očkování 3+1), dále se lékař musí řídit příbalovou informací k vakcínám a zdravotním stavem dítěte. Domníváme se však, že stanovený interval minimálně jednoho měsíce bude pro schéma 2+1 obdobný. Pokud tedy požadujete delší intervaly mezi očkovacími dávkami, máte právo se jich u své ošetřující lékařky domáhat.

Jako pacient máte právo na úctu a úctyhodné zacházení, pokud nejste se službami a přístupem pediatra Vašeho dítěte spokojená, můžete využít práva na změnu lékaře (toto vyplývá ze zákona o zdravotních službách § 28 odst. 3 písm. a) a b), odkaz naleznete zde). Na jednání lékařky můžete podat stížnost k České lékařské komoře nebo k jejímu zřizovateli. Více informací o stížnostech naleznete zde.

Doporučujeme Vám, abyste Vaší ošetřující pediatričce nejprve předložila informace týkající se aplikace schématu 2+1, které jsme Vám poskytli výše. Pokud by měla lékařka s využitím schématu stále problém, je možné využít možnosti podání stížností k ČLK nebo zřizovateli služeb. Vaše lékařka může poskytnutí tohoto typu zdravotní péče odmítnout s odkazem na výhradu svědomí, jak je uvedeno v § 50 odst. 2 zákona o zdravotních službách. V takovém případě je však povinna Vám zajistit jiného poskytovatele (lékaře), který daný úkon vykoná místo ní. Pokud by tak neučinila, je opět možné podat stížnost na její jednání.

V krajním případě lze přistoupit také ke změně ošetřujícího lékaře, na kterou máte podle zákona o veřejném zdravotním pojištění právo každé 3 měsíce.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

6.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS