Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Kdy je předpokladem očkování skutečná existence choroboplodného zárodku?

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda existuje zákon o ochraně proti infekcím, který vyžaduje jako předpoklad pro oprávnění očkování „jsoucnost“, tedy skutečnou existenci choroboplodného zárodku, například viru. Předem děkuji za informace.

Odpověď:

Dobrý den,

očkování v České republice upravuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která byla vydána na základě zmocnění v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vyhláška očkování na několik typů:

  • pravidelné očkování, které se provádí jako prevence před vznikem onemocnění,
  • zvláštní očkování, které se provádí u osob pracujících na rizikových pracovištích,
  • mimořádné očkování, které slouží k prevenci infekcí v mimořádných situacích,
  • očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony a
  • očkování na žádost.

Případ, o kterém mluvíte, by se dal vztáhnout jedině na ustanovení v § 13 této vyhlášky, který upravuje očkování proti vzteklině nebo proti tetanu při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony. Podle tohoto ustanovení se:

  • očkování proti tetanu provede při úrazech, poraněních nebo nehojících se ranách, u nichž je nebezpečí onemocnění tetanem, a dále v indikovaných případech v předoperační přípravě, zejména před operacemi na konečníku nebo tlustém střevě,
  • očkování proti vzteklině provede v případě pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým z nákazy vzteklinou.

Jedině v těchto případech se předpokládá, že existuje riziko choroboplodného zárodku. Není však nutné jejich existenci potvrzovat. V ostatních se jedná o preventivní zákroky buď na zdravých osobách, nebo na osobách s určitou diagnózou (např. pneumokok u dětí s defekty imunity nebo chřipka u osob v domovech důchodců). Veškerá právní úprava očkování je obsažena v obou výše uvedených předpisech.

Vaše Férová nemocnice

24.9.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS