Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékař chce vyřadit dítě z evidence, pokud nebudeme očkovat

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, několik měsíců jsem se zabývala otázkou očkovánía po rozsáhlém výzkumu a zhlédnutí i dokumentů v anglickém jazyce, jsem se rozhodla, že své děti nechci očkovat. Je to naprosto proti mému svědomí a filozofickému přesvědčení. Dokumenty obsahovaly hromady relevantních informací, i těch, co jsem dohledala na internetu...-falšování dat v CDC, umlčování vědců, kteří si dovolí poukázat na nedostatky v očkování (zákazy publikovat, diskreditace, zákaz praxe, vč. A. Wakefielda..) a také např. info o tom, jak se vytvářejí viry do vakcín- pěstují se na tělech zvířat, opic, i potracených plodů, a vakcíny tak vlastně obsahují cizí DNA...

Jako rodič jsem ale v postavení, kdy mi přijde, že nemám vůbec žádnou svobodnou volbu- trest pokutami, na které momentálně nemáme prostředky, nepřijetí do školky, a co víc, naše doktorka je naprosto pro-vakcinační, strašně prohlašuje, jak se vzdělává (jak ji farmaceutické firmy vzdělávají), ale když jí položím jednoduchou otázku např. ohledně vstřebávání hliníku ze střev a injekční formou tak zrudne a neví...


Naše doktorka řekla, že jestli se budeme cukat ohledně očkování, tak si máme vzít kartu a jít jinam. Problém je v tom, že i když jsem se poohlížela po jiném pediatrovi, tak vesměs všichni mají stejný přístup. Je to vůbec legální odmítnout pacienta na základě jeho svobodné volby?- přece jen u nás pořád nese za dítě zodpovědnost rodič... Jak se můžeme bránit? Jaké máme možnosti? Co nám hrozí, když nebudeme mít pediatra? A co nám hrozí, když to nebude naše vina, že žádného nemáme, protože nás doktorka odmítla? Děkuji.


S pozdravem 

Odpověď:

Dobrý den,

K Vaší otázce zda může Vaše lékařka ukončit péči o Vaši dceru, lékař může ukončit péči o pacienta jen ze zákonem stanovených důvodů uvedených v § 48 odst. 2 zákona o zdravotních službách. Nemyslíme si, že by odmítnutí naočkování Vaší dcery splňovalo kritéria některého z těchto důvodů a lékařka by tedy neměla mít právo ukončit péči bez Vašeho souhlasu. Pokud by však Vaše lékařka přesto ukončila péči v rozporu se zákonem, můžete na ni podat stížnost. Více o stížnostech zde.

Možnými sankcemi za nenaočkování dítěte může být jeho nepřijetí do mateřské školy, pokud se nejedná o poslední povinný rok předškolního vzdělávání, nebo finanční sankce.

K  otázce přijetí neočkovaného dítěte do mateřské školy (dále jen MŠ), MŠ může dle zákona přijmout pouze „dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním“ nebo „má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaciviz. Posouzení, zda je dítě imunní, či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, provádí odborný lékař. Pro žádanku na vyšetření k odborníkovi se můžete informovat u své obvodní lékařky.

Pokud odborný lékař shledá, že Vaše dítě je již imunní, či má trvalou kontraindikaci, nemusí být již dítě očkováno. Jako doklad Vám poslouží lékařská zpráva, kterou je vhodné si vyžádat od odborníka. Dále se na Vaše dítě bude hledět, jako by podmínku očkování splnilo, a tudíž může být přijato k předškolnímu vzdělávání.

Pokud odborný lékař shledá, že Vaše dítě není vůči dané nemoci imunní, a ani nemá kontraindikaci (a zároveň není naočkované), je velmi pravděpodobné, že MŠ dítě nepřijme. Pokud by tak MŠ učinila, porušila by tím povinnost stanovenou výše citovaným zákonem, a tudíž by se vystavovala vysoké pokutě. Z výše uvedených důvodů, v souvislosti s mnohostí důvodů pro nepřijetí, nedoporučujeme podávat odvolání. Pokud byste se přece jen rozhodla pro podání odvolání, podává se krajskému úřadu Vašeho kraje. Vzor odvolání naleznete zde. Avšak efektivita takovýchto odvolání je nízká. Více o odvoláních zde.

Pokud byste se rozhodla při odvolání uvádět jako důvod neočkování víru nebo výhradu svědomí, vezměte prosím na vědomí, že orgány veřejné moci tuto výjimku doposud neuznávají pro přijímání dětí do kolektivů, avšak tato výjimka může být dostatečná pro prominutí již výše zmíněné finanční sankce za nenaočkování Vašeho dítěte. Více o rozhodnutí Ústavního soudu, který se touto otázkou zabýval zde.

Avšak vzhledem k novele školského zákona je povinný poslední rok předškolního vzdělávání viz. Ve spojení s § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje výjimku pro zařízení, do nichž je docházka povinná. Tato novela znamená, že nemůže MŠ Vaše dítě odmítnout z důvodu neočkování, pokud by se jednalo o povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Tento závěr podporuje i stanovisko Ministerstva zdravotnictví viz.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

10.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS