Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékař odmítá očkovat vakcínou přinesenou pacientem

Dobrý den,


rozhodli jsme se našeho syna očkovat Pediacelem, ale zjistili jsme, ze to nebude tak jednoduché. Naše paní doktorka vakcínu nemůže sehnat.. Prý není na trhu.. Resp.paní doktorka prý může objednávat pouze od firmy XY a ta ji asi nyní nemá.

U nás v lékárně mi tu vakcínu bez problému objednali od jiné dodavatelské firmy..
Akorát nás s ni pani doktorka nechce očkovat..
Jeden z důvodu, který uvádí je nejistota dodrženi skladovacích podmínek..
Je cesta ven? Očkovací centrum nebo jak? Kde by byli ochotni očkovat námi zakoupenou očkovací látkou z lékárny od jiné firmy než této.

 

Děkuji.

Markéta

Odpověď:

Dobrý den,

Z Vámi uvedených informací není jasné, zda jste se před objednáním vakcíny s Vaší ošetřující lékařkou domlouvali na možné vakcinaci látkou, kterou si sami zajistíte.

V případě, že byste měli takový postup předem sjednaný, jednala by Vaše ošetřující lékařka účelově. Odmítnout Vámi poskytnutou vakcínu totiž může pouze v případě, že jí tak stanovuje tzv. lege artis. Lege artis je upraven v § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách a je jím myšlena povinnost zdravotnických pracovníků poskytovat náležitou odbornou úroveň zdravotnických služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individualit pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že lékařka může vakcinaci odmítnout pouze s odkazem na konkrétní podmínky stanovené některým ze zvláštních zákonů. Jestliže Vám však vakcinaci předem přislíbila, jednalo by se o jednání, které není v souladu s lege artis a je pouze účelové. V takovém případě bychom Vám doporučili kontaktovat příslušnou hygienickou stanici a informovat pracovníky o chování Vaší lékařky. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou totiž na základě § 45 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví povinni zajistit pasivní imunizaci osob. Vakcína Pediacel se nachází na oficiálním seznamu léčiv vedeném Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a proto není důvod, proč by Vaše lékařka měla vakcinaci touto látkou odmítnout.

Zcela jiná situace by nastala, pokud byste na vakcinaci s Vaší lékařkou dohodnuta nebyla. Zmiňovaný Státní ústav pro kontrolu léčiv totiž vydává pokyny pro distributory vakcín, které zahrnují speciální podmínky pro jejich skladování a transport. Lékárna, ve které jste vakcínu objednávala Vás měla řádně poučit o jejím uschovávání, jak stanovuje § 82 odst. 7 zákona o léčivech, v případě, že tak neučinila, porušila svou zákonnou povinnost a hrozí ji tak sankce Státního ústavu pro kontrolu léčiv, na který můžete jednání lékárny nahlásit. Zároveň můžete požadovat vrácení peněz, které jste do koupě vakcíny vložila, jedná se totiž o vadné plnění kupné smlouvy a dle § 2106 občanského zákoníku můžete požadovat slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy nebo dodání nové věci. Bohužel je zároveň nutné konstatovat, že prokazatelnost nedostatečného poučení ohledně úschovy vakcíny, bude problematická.

Jestliže však nemáte jak doložit, jakým způsobem jste vakcínu skladovali, může Vaše obvodní lékařka tvrdit, že jste vakcínu neskladovali požadovaným způsobem a není tím pádem bezpečné ji použít.  V takovém případě doporučujeme kontaktovat lékárnu, která Vám vakcínu vydala, a pokusit se s nimi domluvit o vrácení léčebné látky. Vakcinaci Vám totiž mohou obstarat v očkovacím centru. Přinesené očkovací látky však odmítají, jak se můžete dočíst zde. V očkovacím centru si můžete objednat požadovanou vakcínu a termín, ve kterém Vám látku naočkují.

Další možností je zkusit kontaktovat jiné obvodní lékaře v okolí, kteří by mohli léčebnou látku nabízet a neměli by problém s její aplikací. 

Argument Vaší obvodní lékařky týkající se striktního objednávání látek pouze od firmy XY se nám příliš nepozdává. Dle názoru nevládní organizace Transparency International je spolupráce lékařů a farmaceutických firem střetem zájmů. Může se totiž jednoduše stát, že kvůli takovémuto kontraktu, nebude lékař schopen poskytnout adekvátní zdravotní službu. Ostatně jako ve Vašem případě. Více informací o spolupráci farmaceutických firem a lékařů naleznete zde.

Proti postupu Vaší lékařky se můžete bránit stížností u České lékařské komory. Více informací o možnosti podání stížností naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

 

9.8.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS