Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Mateřská škola a neočkované dítě

Dobrý večer,
měla bych jeden dotaz týkající se přijetí neočkovaného dítěte do školky. Máme ve školce tolerantní paní ředitelku, která ochotně přijala moji starší neočkovanou dceru jako předškolačku do školky. Od září letošního roku bych měla umístit do školky i mladšího synka, tomu budou ale teprve 3 roky. Když byla ve školce kontrola, paní ředitelka se snažila hrát na to, že moje dcera je předškolačka, ale u syna si není jistá, jak to zaonačit, aby ho mohla bez obav z postihu přijmout. Hledala jsem nějaké informace a našla na vašich stránkách váš příspěvek k tomuto tématu (http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/ockovani-27/n-prijimani-neock-3059.html), chtěla jsem se informovat, zda-li je tato možnost - napsat dopis s žádostí o udělení vyjimky - stále aktuální, slyšela jsem, že snad byl někde nějaký další soud, co to zpochybnil nebo tak něco, tak bych si ráda byla jistá, jestli toto můžeme stále použít, když je to z roku 2012.
Jsem svobodná matka a nepodaří-li se mi synka umístit do školky, nevím, co bych si bez práce počala, byť si uvědomuji, že očkované děti se do školky přijímat "nesmí". Nechci za žádnou cenu děti očkovat a toto omezení beru jako velký problém v tom, abych vůbec byla schopná finančně zajistit svoji rodinu...Myslíte, že by bylo možné do dopisu uvést také tuto skutečnost? Mohu brát toto omezení jako diskriminaci svobodných matek s vlastní vírou přesvědčení o škodlivosti očkování a stát mi tedy tímto znemožňuje najít si zaměstnání a postarat se o mé děti?!
Paní ředitelka mě o tom informovala nedávno a brzy by měl být zápis do školky. Ráda bych to vyřešila co nejdříve, proto mimořádně prosím, zda-li by nemohl být můj dotaz zodpovězen přednostně. Moc děkuji.

Willow

Odpověď:

Dobrý den,

zmíněný příspěvek, na který odkazuje, je dle našeho názoru stále aktuální a zmíněný postup lze použít.

Kdy se nemusí očkovat:

Očkování není nutné provést v případě, kdy je dítě imunní nebo má trvalou kontraindikaci. Zákonem již ale neupraveným, byť podle Ústavního soudu oprávněným, důvodem může být i náboženské vyznání nebo zásadní přesvědčení rodičů o správnosti jejich rozhodnutí neočkovat dítě. Tento důvod je však podroben velmi přísnému zkoumání (porovnání s veřejným zájmem na nešíření nakažlivých nemocí). K této otázce rozhodoval Nejvyšší soud v roce 2013.

Bližší informace o tomto rozsudku naleznete ve dříve zodpovězeném dotaze nebo jeho plné znění zde (zejména od bodu 11 a dále je obsaženo vyjádření rodičů, znění rozhodnutí soudu je od bodu 19). V tomto rozhodnutí bylo zkoumáno přesvědčení rodičů o tom, že jednají v nejlepším zájmu svého dítěte a rozhodli se i s odkazem na poměry v západní Evropě dítě neočkovat. Očkování je podle jejich názoru nebezpečné a nikdo jim nemůže zaručit, že jejich dítě neutrpí závažnou újmu. Stěžovatelka odkazuje i na vlastní zkušenosti (pracuje s dětmi s autismem).

Výňatky z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu:

bod 12: ministerstvo zdravotnictví: "v případě stěžovatelů se nejednalo o subjektivní, niterné hodnoty, nýbrž o vlastní názor na rizika očkování. Výjimka z postihu je navíc problematická, jak vyplývá z odlišného stanoviska soudce Jana Musila k tomuto nálezu), a je třeba ji aplikovat restriktivně. Je ale třeba přihlížet k výjimečnosti situace, kdy je možné oprávněné odmítnout očkování. Ne každé odmítnutí totiž může být soudem považováno za odůvodněné."

bod 28: "Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s úvahami ministerstva zdravotnictví ve vyjádření ke kasační stížnosti a podotýká, že k vyloučení odpovědnosti za přestupek z titulu ústavního práva na svobodu náboženství nebo víry podle čl. 16 odst. 1 Listiny, popř. práva na svobodu myšlení nebo svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny je třeba přistupovat nanejvýš uvážlivě a podmínky pro takový případný postup interpretovat značně restriktivně."

Shnrutí:

Z tohoto rozhodnutí tedy vyplývá, že pokud bude naplněna závažnost a důležitost zájmu rodiče (náboženské přesvědčení nebo jiné subjektivní, niterné přesvědčení), lze očkování oprávněně odmítnout. Tento důvod je však třeba pečlivě formulovat a zejména odůvodnit. Důvod, že je touto povinností zamezena možnost rodiče plně věnovat se svému povolání a postarat se o své děti, nemusí samostatně obstát - je třeba jej předložit spolu s dalšími  důležitými důvody. Tuto skutečnost tedy do žádosti uveďte, nestavějte však pouze na ní.

Žádost o výjimku je tedy možné podat, avšak doporučujeme zaměřit se podrobně na její odůvodnění. Toto odůvodnění by pak v případě sporu mělo obstát i před soudem, případně Nejvyšším správním soudem. Doporučujeme tedy i poradu s advokátem, který Vám pomůže žádost lépe zformulovat. Vhodného právníka můžete nalézt například na stránkách České advokátní komory nebo na portálu www.potrebujipravnika.cz.

Paní ředitelka tak bude mít v ruce určitý podklad pro případnou kontrolu, tento podklad však nemusí obstát a i samotná paní ředitelka se vystavuje sankcím za to, že přijala neodůvodněně neočkované dítě.

Můžete mít pravdu v tom, že tímto postupem dochází k tomu, že určitá skupina osob (svobodné matky) mohou mít velmi ztíženou situaci v okamžiku, kdy se rozhodnou dítě neočkovat. Touto těžkou situací by se mohl zabývat i veřejný ochránce práv, obraťte se tedy na něj a sdělte mu svůj podnět.

Vaše Férová nemocnice

5.5.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS