Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Neočkované dítě a letní tábory

Před prázdninami řeší řada rodičů problém s potvrzením od lékaře, že je dítě kompletně očkováno a může se zúčastnit sportovních táborů, letních táborů. Prosím o vyjádření zda musí být splněny obě podmínky v § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy více než 30 dětí a doba více než 5 dnů. Co v případě  že jede 15 dětí  na 6 dnů? Organizátoři táborů pro děti se bojí, chtějí být kryti, ale pro rodiče s více dětmi, které se účastní několika akcí, jsou návštěvy lékaře časově i finančně náročné. Organizátoři nechtějí kopii, ale originál potvrzení od lékaře, chtějí být jištěni. Prosím vás tedy o stanovisko jak daným paragrafů rozumět. Je to nová záležitost, minulý rok nikdo žádná potvrzení nevyžadoval. Zahraniční účastníci daných sportovních akcí samozřejmě žádné potvrzení mít nemusí. Děkuji za rychlou odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

citujete ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, takže znění zákona znáte. Ještě existuje prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve které najdete vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.

Ze zákona vyplývá, že musí být splněny obě podmínky zároveň, tedy 30 a více dětí na dobu delší než 5 dnů. Pokud jedna podmínka splněna není a pobyt trvá např. jen 5 dnů nebo je přítomno 29 dětí, na akci se vztahují pouze požadavky uvedené v § 12. To zahrnuje např. účast pořádajících fyzických osob, které mají zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, které upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Mezi požadavky v takovém případě nepatří prokazování očkování dětí.

Co se týče finanční náročnosti vydávání potvrzení od lékaře, tak podle § 11 odst. 1 písm. c) tohoto zákona je pořadatel akce povinen posudek rodičům po skončení akce vrátit. Ti ho tak mohou použít na následující tábor. Nebo je dobré si najít lékaře, kteří posudek vydají levněji, protože ceny mohou být u různých lékařů různé.

Pokud loni od Vás potvrzení o zdravotní způsobilosti nikdo nepožadoval, tak to bylo spíš jeho pochybení, ale rozhodně ho požadovat měl, protože zákon platí v tomto znění už delší dobu. Zahraniční účastníci by samozřejmě měli mít stejné potvrzení o očkování jako čeští účastníci. Zákon pro ně žádnou výjimku nestanoví (§ 100a), i když praxe může být určitě jiná. Hygienické stanice by neměly být u zahraničních účastníků shovívavější než u účastníků s trvalým pobytem v ČR. I když v praxi těžko mohou požadovat očkování proti tuberkulóze u dětí z téměř všech evropských zemí, kde se tuberkulóza vůbec plošně neočkuje.

Dále je důležitý § 92 odst. 1, podle kterého za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem může být uložena pokuta do výše 2.000.000 Kč, a to fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě. Pak podle § 29 zákona o přestupcích může být uložena pokuta tomu, kdo poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro pořádání zotavovací akce, jiné podobné akce pro děti nebo školy v přírodě, a to až do výše 10.000 Kč.

Pokud tedy rodiče chtějí přihlásit svoje byť jen částečně neočkované dítě na tábor, tak je to podle stávající právní úpravy problém. Pokud pořadatel takové dítě přijme, tak riskuje pokutu. Řešením je přihlásit dítě na akci, kde bude méně než 30 dětí, v takovém případě rodiče nemusí potvrzení o očkování mít. Další možností je uspořádat vlastní "tábor" s přáteli a známými, což je možné chápat jako "akce pořádaná pro děti v poměru rodinném a obdobném" podle § 12, kdy není potřeba nic hygienické stanici nahlašovat a prokazovat.

Vaše Férová nemocnice

24.6.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS