Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Neočkované dítě a MŠ - stížnost u ESLP na nepřijetí

Dobrý den,


máme dceru, které budou 3 roky a kterou jsme nenechali očkovat. Momentálně se potýkáme s odmítáním přijetí ve školkách. Chceme jít legální cestou. Vypadá to, že ji přijmou v soukromé Montessori, která je od nás 35 km.


Doneslo se ke mně, že je možné poslat stížnost k soudu do Štrasburku. Máte nějaké bližší informace, jakou cestou to lze udělat?


Předem děkuji za informace.

S pozdravem a hezký den!


 


Odpověď:

Dobrý den,

obecně platí, že pokud stát nařídí povinné očkování, je Vaší povinností se tomuto podřídit (resp. nechat své dítě naočkovat), pokud nespadá do kategorie výjimek – tyto jsou v současnosti na území České republiky dvě. První výjimku představuje lékařem zjištěná a potvrzená imunita vůči vakcinované infekci a druhou tzv. trvalá kontraindikace, tedy zjištění, že zdravotní stav brání podání dané očkovací látky. Pokud povinné očkování není splněno, vystavujete se možné sankci za tento přestupek až do výše 10.000,- Kč. 

Rádi bychom Vás upozornili na možnost uplatnění tzv. výhrady svědomí, kterou v minulém roce judikoval Ústavní soud. Podrobnosti ohledně této výhrady  rozebíráme zde. Mimo jiné tu uvádíme, že některé mateřské školy již výhradu svědomí na základě předchozích soudních rozhodnutí (již zmiňovaného Ústavního soudu - konkretizováno v odkaze, dále např. i krajského soudu v Hradci Králové) akceptují a nenaočkované děti tak do školky přijímají, byť se dle zákona o ochraně veřejného zdraví vystavují za takové přijetí sankci až do výše 500.000,- Kč. 

Co se týče stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP), jedná se o poslední možnost, jak se bránit proti postupu národních soudů. Je tedy nutné začít se soudit na území České republiky (soud 1. stupně, v případě odvolání pak soud 2. stupně, dovolání jako mimořádný opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, ústavní stížnost k Ústavnímu soudu) , vyčerpat tak všechny vnitrostátní opravné prostředky a teprve poté je možné obrátit se se stížnosti na ESLP. Nejedná se tedy o stížnost v pravém slova smyslu, že si zde budete stěžovat rovnou v případě určité Vaší nespokojenosti. 

Rádi bychom Vám dále přiblížili  obecný postup v případě nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy. Postup je uveden v odpovědi na dotaz položený v minulosti a citace z něj na téma odvolání se proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy je následující: "V případě nepřijetí Vašeho dítěte do školky se tedy můžete obrátit na soud, který může přísný výklad zákona zmírnit. Podle rozhodnutí soudu jsou mateřské školy a krajské úřady povinny zkoumat, zda jsou splněny výjimečné okolnosti ve smyslu nálezu Ústavního soudu (III. ÚS 449/06), které odůvodňují nedodržení zákonné podmínky s.plnění očkování k přijetí dítěte. Mateřské školy tak mohou přijmout i neočkované nebo částečně očkované dítě, pokud rodiče prohlásí, že dítě nebylo očkováno z důvodu uplatnění ústavně zaručeného práva, jako je například právo na svobodu myšlení a svědomí a náboženského vyznání. Stačí, pokud ředitelé škol budou mít tento důvod výjimky řádně zdokumentovaný a podepsaný rodiči. Pokud by se stalo, že by mateřská škola odmítla neočkované dítě přijmout, je povinna vydat rozhodnutí o nepřijetí dítěte, proti kterému byste se mohli odvolat ke krajskému úřadu. Pokud ani krajský úřad nevyhoví, je možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu." Celé znění citované odpovědi naleznete zde

Pokud byste se rozhodla věc řešit soudní cestou a zvažovala v konečném důsledku po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků též podání stížnosti K Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, toto je přehledně vysvětleno zde. Nicméně bývá doporučováno vzhledem ke složitosti tohoto typu soudního řízení tuto stížnost podat tak, že budete právně zastoupena. Je nutné Vás upozornit, že obecně i doba délky soudního sporu u národních soudů bývá několikaletá. Se stížností k ESLP pak může tato tato doba představovat desítku let. Proto je nutné zvážit, zda se Vám vyplatí investovat do soudního sporu, když v době konečného vyřešení dané otázky bude Vaše dcera jiště navštěvovat již školu, nikoliv mateřskou školu.

 V souvislosti s tím, že jste zmiňovala mateřskou školu, která by byla ochotna Vaše dítě přijmout i bez splnění povinného očkování, je na Vašem zvážení, zda neupřednostníte tuto variantu jako časově nejméně náročnou. Můžete se pokusit nalézt další mateřské školy, které budou ochotny Vaše dítě přijmout, byť se obecně všechny vystavují výše zmíněné sankci a takový postup školky nelze považovat za souladný se zákonem.

Novelizace školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví přinesla povinné předškolní vzdělávání pro děti, které po začátku školního roku (počínaje 1.9.2017) dosáhly věku 5 let a více a nezapočaly povinnou školní docházku. Ze stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví "k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1.9.2017" vztahujícího se k výše zmíněné novelizaci vyplývá, že mateřská škola může přijmout do povinného předškolního vzdělávání též dítě, které se nepodrobilo povinnému očkování, ani nespadá do zákonných výjimek z tohoto očkování. Povinný předškolní rok (pro děti starší 5 let) tedy bude nově jediným, kdy mateřská škola bude moci přijmout nenaočkované dítě do dětského kolektivu, aniž by se tak vystavila možnosti výše zmíněné sankce.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice 

 

 

 

5.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS