Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Neočkování a možné sankce

Dobrý den Vážení,

ráda bych se informovala k očkování – respektive ne-očkování svého dítěte.

Jsem přesvědčená, že bez očkování bude mé dítě zdravější a se silnější přirozenou imunitou může čelit nemocem lépe … Sama žádné léky neužívám, vše řešíme alternativně a funguje to!

Zatím se mě daří očkování odkládat až na rok. Už jsem musela 2x podepsat papír že vše je na mou zodpovědnost, s tím, že očkování odkládám na dobu určitou …

Máme ale obavu z postihů, které nás mohou potkat, když nebudeme očkovat… je možné se tomu nějak vyhnout, nebo jen doufat, že si nás nikdo nevšimne? Co můžeme udělat? Nebo do kdy je možné očkování nevinně odkládat?

Na Vašich stránkách jsme se dočetli nějaké informace, jen si nejsme jistí, zda jsou stále aktuální … ?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

S pozdravem 

Zuzana Bulvová

Odpověď:

Dobrý den,

informace uvedené na našich stránkách, viz zde, jsou stále aktuální. V naší odpovědi doplníme pouze některé nové informace, které zatím nejsou na stránkách obsaženy.

Velký pokrok v možnosti odmítnout očkování z důvodu svědomí bez rizika sankce představuje nález Ústavního soudu z konce minulého roku (viz zde). V tomto nálezu ústavní soud dopěl k závěru, že rodiče mohou uplatnit tzv. výjimku svědomí a odmítnout očkování dítěte, přičemž za toto odmítání nesmějí být rodiče sankcionování.

Výjimkou svědomí nicméně podle ústavního soudu není každé hnutí mysli, ale musí být naplněna následující kritéria:

(1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí

Tuto relevanci Ústavní soud shledává v konfliktu mezi zájmem jednotlivce na jeho zdraví, nebo zdraví jeho nezletilého dítěte a zájmem společnosti na ochraně před šířením infekčních chorob, ústavní relevance výjimky svědomí je tak naplněna i ve Vašem případě.

(2) naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí

Naléhavost je v tomto případě také naplněna, kdybyste se podrobila očkovací povinnosti, došlo by z Vašeho pohledu k možnosti Vážného ohrožení zdraví Vašeho dítěte, ve Vašem případě je tak naplněna i druhá podmínka.

(3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby

Touto podmínkou Ústavní soud myslí, že tvrzení o výjimce svědomí se nesmí účelově objevit až v průběhu sporu o zaplacení pokuty, ale musí vyplývat z trvalého životního názoru člověka, který se proti očkování dítěte brání. Tuto podmínku dle Vašeho dotazu také splňujete.

(4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít

Touto podmínkou ústavní soud sleduje, to že pro zabránění šíření infekčních chorob musí být dodržena určitá míra proočkovanosti populace, tato míra proočkovanosti je v ČR dodržena a Ve Vašem případě je tak naplněna i čtvrtá podmínka.

Z uvedeného vyplývá, že můžete uplatnit výjimku svědomí a očkování bez rizika přímé sankce ve formě pokuty ze strany Krajské hygienické stanice můžete odkládat neomezeně dlouho.

Nicméně pokuta ze strany hygienické stanice rodičům nepředstavuje jedinou sankci, která na neočkující rodiče dopadá. Citelnou sankci představuje překážka v přijetí neočkovaného dítěte (které nemá kontraindikace nebo trvalou imunitu) do mateřské školky a zákonná překážka v účasti neočkovaných dětí např. na táborech nebo školách v přírodě. Rodiče pak za nemalé náklady musejí vyhledávat alternativy v podobě soukromých dětských klubů, kam mohou být přijímány. To že vyjímku svědomí nelze rozšiřovat na přijímaní dětí do školky a nejde tak nutit ředitele, aby dítě přijal, vyvodil Ústavní soud k tomu viz článek zde.

Problematice přijímání neočkovaných dětí do mateřských školek se věnujeme např. zde a snažíme se dosáhnout toho, aby ředitelé mateřských školek mohli přijmout i neočkované děti, bez toho aby se báli likvidační pokuty ze strany hygienické stanice.

I přes naši snahu dosáhnout zrušení sankcí nepřímých (nepřijetí do mateřské školky, nemožnost jezdit na tábory), se s nimi pravděpodobně setkáte, nicméně usilujeme o změnu.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

14.6.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS