Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

neočkovaný do Mš

Jak mohu dostat neočkovaného syna (4 roky) do mateřské školy? Nemáte nějaký formulář na udělení vyjímky při přijetí do ní? Nevím, jak to formulovat. Nebo jak si zajistit kontraindikaci, když mám zdravé dítě? Případně jak dokázat, že je imunní? Nikdo mi není schopen poradit.

dasakasa

Odpověď:

Dobrý den,

mateřská škola může dle zákona přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud dostanete od lékaře doklad o výše zmíněném může být Váš syn přijat k předškolnímu vzdělávání.

imunita proti nákaze

Dokladem, že je dítě proti nákaze imunní, bude typicky potvrzení od lékaře. V tomto případě je vhodné zajít rovnou za imunologem, který dítě vyšetří a zjistí, zda má protilátky nebo ne. Většinou protilátky v těle dítěte již jsou, pokud již bylo očkováno, ale ne všemi povinnými dávkami. Například u vakcíny proti dětským nemocem (MMR) se v zahraničí běžně očkuje jen jednou dávkou, která vytvoří imunitu, namísto dvou dávek stanovených českým očkovacím kalendářem.

kontraindikace

Potvrzení o ní může vydat praktický lékař, ale i odborný lékař, např. kožní lékař, neurolog, imunolog. V praxi se rodiče setkávají s tím, že jim lékaři nechtějí kontraindikaci uznat a potvrdit, přestože zdravotní stav a vývoj dítěte není dobrý. V takovém případě mohou rodiče školce předložit alespoň lékařské zprávy a důkazy, které vypovídají o nepříznivém zdravotním stavu a vývoji dítěte, který zakládá důvodné obavy rodičů z očkování dítěte. Ze zákona přímo nevyplývá, že trvalou kontraindikaci musí potvrdit jen lékař, nebo jen lékař, který praktikuje oficiální medicínu v rámci systému zdravotního pojištění. Není to sice obvyklý postup, ale rodiče mohou též napsat svoje čestné prohlášení, ve kterém uvedou, že má jejich dítě zdravotní kontraindikaci a podrobně rozvedou, v čem spočívá a že ze zdravotních důvodů rodiče nemohou přistoupit na další očkování. Prohlášení mohou doložit lékařskými zprávami o zdravotních problémech, kterými dítě trpělo, případně také oznámením nežádoucího účinku.

Někdy je zmiňována také výhrada svědomí, myšlení a náboženského vyznání. Nicméně tato výjimka je určena rodičům, kteří na základě toho nemusí platit případnou pokutu. Nezadává právo mateřské škole přijmout řádně neočkované dítě.

Rodiče mohou požádat ředitele mateřské školy, aby jim z důvodu jejich svědomí, myšlení nebo náboženského vyznání nebo z důvodu práva dítěte na zdraví byla udělena výjimka a jejich dítě bylo přijato, ale mateřská škola by stále nejednala v souladu se zákonem a byla vystavena sankcím.

Pokud byste chtěla zkusit právě požádat o výjimku, jako důvod můžete uvést následující:

  • rozpor se svědomím – např. špatné zkušenosti s očkováním, které rodičům nedovolují očkovat nebo v očkování pokračovat, nesouhlas s testováním vakcín na zvířatech.
  • rozpor s myšlením a náboženským vyznáním – např. budhismus. Samotná argumentace, že očkování není dostatečně bezpečné a že rizika očkování mohou převažovat nad jeho přínosem, by dle současných názorů soudů neobstála, proto takovou argumentaci je třeba zvolit jako doplňkovou.
  • rozpor s právem dítěte na zdraví – částečně se prolíná se zdravotním kontraindikací. Lze uplatnit v případě, kdy dítě nemá oficiálně uznanou kontraindikaci, ale rodiče jsou přesto přesvědčeni, že v případě jejich dítěte existují zdravotní důvody pro neočkování, např. zkušenost s nežádoucím účinkem očkování.

Pro více informací si přečtěte článek Zuzany Candiglioty.

Co se týče formulářů, tak žádné prozatím neexistují.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

 

 

19.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS